He Eivät Vain Tiedä (They Just Don’t Know)

Bob Neumann, 12/1997

Poika, koska olet pyytänyt, niin Minä jaan tämän TOTUUDEN.

MINUN Tuomioni ei ole kostonhaluinen tai pikkumainen.

MINUN Tuomioni on PYHÄ JA VANHURSKAS. 

Monet, jotka kieltäytyvät MINUN Ojennuksestani, kärsivät koska he eivät tahdo muuttua. He valitsivat synnin ja kuoleman ennemmin kuin armon ja elämän. Siellä on monia niissä joita olet palvellut, jotka eivät tule tekemään parannusta, ja tulevat menemään pois pitäen kiinni niistä elämänsä 'asioista', jotka ovat tappamassa heitä.

Samuel, MINUN poikani, niin usein olet rukoillut ja itkenyt edessäni pyytäen MINUA parantamaan ja eheyttämään. Monia Minä olen KOSKETTANUT ja sinä iloitsit ja annoit kiitoksen MINULLE. Mutta siellä oli niitä, joita Minä en koskettanut ja sinun sydämesi murtui heidän puolestaan...niin kuin MINUN SYDÄMENI MURTUU. Samoin kuin sinä, niin myös monet MINUN RAKKAIMMISTA lapsistani, USKOLLISIMMISTA palvelijoistani, rukoilevat tietämättömiä rukouksia. Ja kaikki etsivät sisäisiä piilotettuja syntejä, siteitä, jotka voisivat vähentää sinun kykyäsi koskettaa MINUN SYDÄNTÄNI. OI MINUN LAPSENI....teidän murtuneisuutenne MINUN edessäni on kuin AHJOSSA OLEVA KULTA.

Ihminen on opettanut teille, että epäonnistuminen MINUN KÄTENI pakottamisessa, on merkki ” uskon puutteesta”. TÄMÄ ON RIIVAAJIEN OPPI. Ajan mittaan teidän kaikkien täytyy OPPIA SYVEMPIÄ TOTUUKSIA, jotka tulevat vain MINUN SANANI kautta. MINÄ TULEN PUHUMAAN TEILLE NIIN KUIN PIETARILLE JA JEREMIAALLE....joten älkää katsoko yhteenkään ihmiseen, ellen Minä lähetä teitä. Enkö lähettänyt niitä 12 POIKANI luokse?

Lapseni, yhtään sellaista rukousta, joka vaatii MINUA olemaan huomioimatta laittomuutta tai kapinaa, MINÄ EN VOI VASTAANOTTAA. MINÄ KUULEN KAIKKI RUKOUKSET SILLÄ MINÄ OLEN JUMALA. JA MINÄ OLEN PYHÄ. Minä kuulen myös kaikki manipuloivat ja teeskentelevät rukoukset, mutta harvoin Minä kuuntelen niitä, koska Minä tiedän sydämen tilan. Ne, jotka Minä kuuntelen, niihin Minä RAKKAUDESSANI vastaan, mutta en siunatakseni....vaan kurittaakseni. Antamalla heille sen mitä he 'vaativat' MINULTA, he tuovat itselleen koetuksia ja testejä. Kysy heiltä poikani tämä: ”TIEDÄTTEKÖ te TODELLA kuinka paljon Minä rakastan teitä?” Sitten kysy heiltä, että kuinka paljon heidän täytyy käydä asioita läpi, ennen kuin he muistamaan MINUT. Lapseni, kuinka pahaksi asioiden pitää mennä ennen kuin te tajuatte jonkin olevan 'väärin' teidän maailmassanne. Minä rakastan teitä liian paljon, jotta antaisin teidän olemaan huomioimatta MINUA tämän pidempään. Tämä on se mitä Minä nyt teen, koska rakastan teitä niin paljon ja enkä halua teidän tulevan pois leikatuiksi MINUSTA IKUISUUDEKSI, niin kuin monet ovat erossa MINUSTA juuri nyt.

Lapseni, niin monet tietävät MINUSTA, mutta eivät ole koskaan taipuneet MINUN TAHTOONI. MINÄ TUNNEN OMANI, JA MINUN OMANI TUNTEVAT MINUT LÄHEMMIN KUIN VAIN AJATUKSISSA JA SANOISSA. Lapset, niin monet sanovat 'rakastavansa' MINUA, mutta he eivät kuule MINUN ÄÄNTÄNI. JOPA MINUN LAMPAANI KUULEVAT ÄÄNENI JA SEURAAVAT POIKAANI.

Mutta te, jotka kutsutte MINUA JUMALAKSI JA ISÄKSI, mutta samalla ette ole koskaan kuulleet MINUN SUUNI SANAA....kuinka te voisitte totella MINUA. LAPSET JOTKA RAKASTAVAT MINUT, TOTTELEVAT MINUA. Monet teistä ovat vielä tunteiden ja mielenliikutusten vietävänä. Te sanotte palvovanne MINUA...mutta ilman kuuliaisuutta palvonta on vain halpa muodollinen uhri.

PALVONTA ILMAN KUULIAISUUTTA ON VAIN YKSI ESIMERKKI KAKSIMIELISENÄ OLEMISESTA.

MINUN poikani, MINUN tyttäreni...puhukaa niille lapsille, jotka eivät kuule MINUN sanojani, kaikki se mitä olen jakanut teidän kanssanne.

MINUN TUOMIONI TULEE OIKEUDENMUKAISUUDELLANI PUNNITSEMAAN KANSAKUNNAT NYT. TUOMIONI EROTTAA VEHNÄN LUSTEESTA. MINUN TUOMIONI EI OLE KIRKAS TAI ILOINEN. SE ON PIMEÄ JA KAUHEA PÄIVÄ.

 


 

They Just Don’t Know

Bob Neumann, 1997

Son, because you have asked I will share this TRUTH.

MY Judgment is neither vengeful nor petty.

MY Judgment is HOLY AND RIGHTEOUS. 

Many who refuse MY Correction suffer because they would not change. They chose sin and death over mercy and life. There are many who you have ministered to will not repent, and will walk away holding onto the 'things' in their lives that are killing them.

Samuel, MY son, so often have you prayed and wept before ME asking ME to heal and to restore. Many I have TOUCHED and you rejoiced and gave thanks to ME. But there are those who I did not touch and your heart broke for them...just as MY HEART BREAKS. Like you many of MY DEAREST children, MY FAITHFUL servants, pray unknowing prayers. And all look inward for hidden sins, bondages, that would diminish your ability to touch MY HEART. OH MY CHILDREN....your brokenness before ME is like GOLD IN THE FURNACE.

Man taught you failure to force MY HAND is a sign of a “lack of faith”. IT IS A DOCTRINE OF DEMONS. Over time you all must LEARN THE DEEPER TRUTHS that only come through MY WORD. LIKE PETER AND JEREMIAH I WILL TELL YOU....so don't look to any man unless I send you. Did I not send the 12 to MY SON?

Children, any prayer that requires ME to overlook iniquity or rebellion I CAN NOT RECEIVE. I HEAR ALL PRAYERS FOR I AM GOD. AND I AM HOLY. Likewise I hear all manipulative and contrived prayers, but seldom do I listen because I know the state of the heart. Those that I do listen to I, in LOVE answer, but not to bless....but to chasten. By giving them what they 'demand' from ME they bring trials and testings upon themselves. Ask them this, son: “Do you REALLY KNOW how much I love you?” Then ask them how much they must go through before they will remember ME. Children, how bad must things get before you realize something is 'wrong' in your world. I love you too much to allow you to ignore ME any longer. That what I now do is because I love you so much and do not want you to be cut off from ME in ETERNITY as so many are separated from ME right now.

Children, so many know of ME but have never submitted to MY WILL. I KNOW MINE AND MINE KNOW ME WITH MORE THAN THOUGHTS AND WORDS. Children, so many say they 'love' ME but do not hear MY VOICE. EVEN MY SHEEP HEAR MY VOICE AND FOLLOW MY SON.

But to you who call ME GOD AND FATHER yet have never heard a WORD from out of MY MOUTH....so how could you obey ME. CHILDREN WHO LOVE ME OBEY ME. To many of you still are going through motions and emotions. You say you worship ME...but without obedience worship is just a cheap form of sacrifice.

WORSHIP WITHOUT OBEDIENCE IS JUST ANOTHER EXAMPLE OF BEING DOUBLEMINDED.

MY sons, MY daughters....speak to the children who hear not MY words all that I have shared with you.

MY JUDGEMENT WILL NOW WEIGH THE NATIONS IN MY BALANCE. MY JUDGEMENT WILL SEPARATE THE WHEAT FROM THE TARES. MY JUDGEMENT IS NOT BRIGHT AND CHEERFUL. IT IS A DARK AND TERRIBLE DAY.