300. Raymond Aguilera - Näky ja Profetia 28 Helmikuuta 1993 klo 15:32 pm.

Näky puuvilla pellosta. Pellon poikki kulki aikuinen ihminen. Hänen niskansa takana istui lapsi jonka jalat olivat hänen hartioillaan.

Profetia:

Herra sanoi: "Katsokaa puuvillaa. Katsokaa puuvillaa." Minä näin Valkoista puuvillaa, mailien päähän. Hän sanoi, " Se on valmista, se on valmista, pelto on valmis poimittavaksi. Poimikaa puuvillaa, poimikaa Valkoista Puuvillaa."

 

 

299. Raymond Aguilera - Profetia 28. Helmikuuta 1993, klo 2:52 am, Englanniksi.

Poikani, piiloudu, piiloudu. Sillä nyt saapuvat Maailman kyyneleet. Kyllä, nyt saapuvat kyyneleet. Puhun sinulle kaikella vakavuudella. Nyt saapuvat Maailman kyyneleet, paholaisen voimalla, nyt saapuvat kyyneleet. Sinun täytyy tehdä itsesi vahvaksi. Sinun täytyy rukoilla. Sinun täytyy etsiä Isääsi, Poikaa, ja Pyhää Henkeä rukouksien avulla, rukouksien avulla, rukouksien avulla. Syö Ehtoollista ja Paastoa. Syö Ehtoollista, ja Paastoa. Syö Ehtoollista ja Paastoa, ja Minä kerron sinulle, ja näytän sinulle asiat mitä sinun pitää tehdä, silloin kun ne pitää tehdä, Jumalan tavalla.

Niin! Piiloudu. Piiloudu, rukoillen kohotetuin käsin. Piiloudu kohotetuin käsin huutaen rukouksia Jumalallesi. Sillä se mitä olen sinulle kertonut, tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan Jumalan tavalla, ja Minä puhun sinulle Selkeästi ja Täsmällisesti. Tämä on sinun Isäsi, koko Maailman Silmillä ja Korvilla, kaiken sen kyynelillä, mitä näet.

Niin, Reymundo, se on saapunut, se minkä kerroin tapahtuvan. Kirjoita Kirjaa, ja etsi Minua rukouksissasi. Minä annan sinulle Pyhän Hengen Voiman sydämeesi, mieleesi, kaikkeen mitä teet, tai kosketat. Sillä Minä valitsin sinut. Minä, Huulillani, Minä valitsin sinut, Minä, sinun Isäsi, niin että voisit sanoa Minun Sanani Pyhän Hengen Voimalla. Minä kerroin sinulle Sanat. Minä tulen auttamaan sinua Pyhän Hengen kautta, Poikani Voiman kautta, kaiken sen Voiman kautta mikä on Hyvää, Isäsi Voimalla. Pyhän Hengen Voimalla Minä kerron sinulle kaiken, selkeästi, ja täsmällisesti.

Kaikki mitä tulee tapahtumaan naispuolisten ja miespuolisten ystäviesi kohdalla, uuden vaimosi suhteen, kaikki tulee toteutumaan, ja täsmällisesti, ja selkeästi. Sinun täytyy valmistautua. Sinun täytyy panna päällesi Jumalan Taisteluvarustus. Sinun täytyy avata silmäsi, ja korvasi. Sillä kukaan ei tule lyömään sinua, koska sinulla tulee olemaan Pyhän Hengen Voima, ja Jumalasi Silmät, ja Korvat.

Nyt saapuvat pommit. Nyt saapuvat Maanjäristykset. Nyt saapuu kaikki; Pohjoisen Tuuli. Pohjoisen Tuuli, nyt se saapuu. Poikani, Minä Rakastan sinua. Poikani, Minä Rakastan sinua. Poikani, Minä Rakastan sinua Taivaan Rakkaudella, Isän Rakkaudella, Poikani Jeesuksen Kristuksen Rakkaudella, Pyhän Hengen Rakkaudella. Minä kerron sinulle selkeästi, ja täsmällisesti.

Kaikki mitä kirjoitat on totuus, ja se on Jumalaltasi, yhdessä Jeesuksen, ja Pyhän Hengen kanssa, Isältäsi. Lepää ja nuku, ja Minä tulen herättämään sinut aamulla kirkkoon. Tämä on sinun Isäsi Rakkaudella ja Kyynelillä, Minä kerron sinulle totuuden.

 

 

298. Raymond Aguilera - Profetia ja Näky 26. Helmikuuta 1993, klo 17:06 pm, Englanniksi.

Näky:

Näky Ketusta. Kettu muuttuu Lampaaksi.

 

 

Profetia:

Kyllä, kyllä Lapseni. Meidän täytyy Pitää yhtä, Puhtaiden, Tahrattomien, Vanhurskaiden. Meidän täytyy pysyä yhdessä. Tehdä itsemme vahvoiksi. Sillä paholaisen tiet ovat täällä, kaiken pahan tiet. Rukoilkaa, Rukoilkaa, Rukoilkaa, ja Rukoilkaa, ja auttakaa toinen toistanne, opastakaa toinen toistanne, sillä paholaisen päivä on täällä. Katsokaa paholaisen tapoja, ja tehkää sitä mikä on Puhdasta, mikä on Vanhurskasta, mikä on Jumalasta, Jehovasta, sitä mikä on Jeesus Kristus Nasaretilaisesta, sitä mikä on Pyhästä Hengestä, ja Rukoilkaa, ja Rukoilkaa, ja Rukoilkaa. Pysykää poissa pahasta Lapseni, Lampaani, Karitsani.

Pallo pyörii. Pallo lähestyy Maapalloa. Pallo tulee tulemaan huomaamatta. Avatkaa Silmänne, Korvanne. Etsikää Jumalaanne Jehovaa. Hän tulee varoittamaan teitä, mutta teidän täytyy Rukoilla ja Kuunnella. Teidän täytyy Rakastaa toinen toistanne. Kuunnelkaa Minua Lapset, teidän Isänne tulee tekemään kaiken mitä Raamatussa tehtiin, siten kuin on kirjoitettu. Hän tulee tekemään mitä Raamatussa ilmoitettiin, muistakaa se, Kirjaimellisesti, Sanasta Sanaan.Luottakaa Jehovaan. Luottakaa Jeesukseen. Luottakaa Pyhään Henkeen.

 

 

297. Raymond Aguilera - Profetia 22. Helmikuuta 1993 klo 23.32 pm, Espanjaksi.

Pohjoisen Tuuli tulee saapumaan paholaisen voimalla. Pohjoisen Tuuli tulee iskemään koko Yhdysvaltoja. Kun Tuuli tulee, se tulee työntämään kaiken kumoon paholaisen voimalla. Kuulitteko Minua, Yhdysvaltojen kansalaiset? Nyt saapuu Tuuli paholaisen voimalla.

Sillä te ihmiset ette tehneet niin kuin Poikani käski tekemään. Pastorit istuvat takapuoltensa päällä, tekemättä mitään. Muuta he eivät tee kuin pistävät kätensä korviensa ja silmiensä päälle, ja lihovat kaikista niistä lahjoista jotka Minä heille annan. Sen takia Pohjoisen Tuuli tulee tulemaan. Sillä Yhdysvaltojen kirkko on kuollut, ja se on likainen. He luulevat itsestään suuria. He luulevat olevansa jumalia, ja Minä tulen iskemään heitä Kädelläni kuin iskisin kärpästä.

Sillä Minä tiedän että he uskovat olevansa jumalia. Sillä Minä aion näyttää maailmalle paholaisen voiman, kun isken Yhdysvaltojen kirkkoa. Sillä Minua inhottaa se, mitä he tekevät. Se saa Vatsani vääntymään, se on halveksittavaa, sillä he istuvat takapuoltensa päällä. He eivät etsi sairaita; niitä jotka nukkuvat kaduilla; niitä joilla on tarve kuulla Jumalansa Sanaa, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa.

Tämä on teidän Isänne, Minä olen, Minä olen, Minä olen, ja Minä puhun teille Selkeästi, ja Tarkalleen siitä mitä tulee tapahtumaan. Sillä Minä lähetän, ja lähetän Profetioitani kirkkoihin, ja he ottavat Profetiani, ja polttavat ne, heittelevät niitä, ja hyppivät niiden päällä paholaisen voimalla. Kirkot luulevat itsestään suuria; he luulevat tietävänsä niin paljon. Minä aion näyttää heille minkä verran he tietävät kun isken heitä Kädelläni NOPEASTI, SUORAAN ja TÄSMÄLLISESTI!

He eivät tule pelastamaan itseään, ei kukaan heistä. Ei kukaan joka työskentelee paholaiselle, ja Minä aion iskeä heidän perheitään myöskin, paholaisen voimalla. Sillä pastorit ovat perheittensä päitä, ja Minä olen maailman, koko Taivaan, kaiken sen mitä on, - perheen pää, ja Minä ojennan sitä mikä on Minun, Jumalan Voimalla, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Sen takia Minä kerron teille nyt, niin ettette pelästy, sillä te ette tule voimaan tehdä mitään. Sillä Minä annoin teille mahdollisuuden, ja te piilouduitte, te kätkitte päänne maan alle.

Sillä te ette halunneet kuulla Jumalanne Sanaa. Te poltitte Profetiat, te heititte ne roskalaatikkoon; ja te hypitte Profeettojen päällä; niiden päällä jotka antavat teille Profetiat käsillään, kyynelin. Minä tulen näyttämään teille teidän Jumalanne Voiman. Sillä te luulette voivanne ostaa Tien Taivaaseen. Muuta te ette osta kuin Tien kuiluun. Minä aion lähettää teidät sinne yhdessä perheenne kanssa. Sillä kaikki mitä kosketatte on saastaista. Kaikki mitä sanotte on saastaista, paholaisen tapaan.

Sillä Minun Karitsani, ja Siemeneni täytyy saada kuulla Sana Oikein, ja Täsmällisesti, ja heidän täytyy saada tietää Jumalan Tapa, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Olen antanut teille paljon mahdollisuuksia, Yhdysvaltojen pastorit. Mitä suurempia uskotte olevanne, sitä kovemmin aion teitä iskeä. Sillä se mikä on suurta ei ole Jumalasta, ainoastaan se mikä on Nöyrää on Jumalasta. Kun te teette pienet asiat jotka Minä käsken tekemään, nöyrästi, ja opitte työnne hiestä ja kyynelistä, se on Jumalasta. Kun opitte tekemään itsenne Nöyriksi, silloin tulette pelastamaan itsenne.

Mutta Minä tiedän että nämä Sanat tulevat menemään korvistanne sisään, ja ne tulevat menemään ulos, ja te tulette vihastumaan ihmisen voimalla. Mutta muistakaa, Minä olen Jumala, ja te olette vain ihmisiä. Ettekä te voi tehdä mitään, ainoastaan huutaa, hyppiä, ja kohottaa kätenne. Minä kerron teille Selkeästi, Minä kerron teille Suoraan, ja Asian Ytimeen.

Te luulette että tämä Profeetta on hullu. Aivan! Hän on hullu! Hän on hullu Jumalansa vuoksi, Kristuksensa, Jeesuksen vuoksi, Pyhän Hengen vuoksi. Hän on hullu kaiken sen vuoksi mikä on Hyvää, kaiken sen vuoksi mikä on Minun. Sillä tämä Profeetta on Minun Huuleni, Minun Silmäni ja Minun Korvani. Kun te vastaanotatte tämän Profetian käteenne, haluan teidän muistavan, että Minä suojelen häntä kaikella Taivaan Voimalla. Jos te kohotatte kätenne, Minä lähetän teidät kuiluun paholaisen voimalla.

Sillä kaikki kuuluu Minulle, ja Minä voin tehdä mitä haluan. Sillä Minä olen Jumala! Minä olen Jumala! Minä olen Jumala!, yhdessä Poikani, ja Pyhän Hengen kanssa, ja Jeesus tekee mitä Minä käsken. Sillä Meillä molemmilla on kaiken sen Rakkaus mitä Taivaassa on, yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Kuulitteko Minua, Selkeästi? Sillä kuilussa on runsaasti tilaa, ja jos haluatte kohottaa kätenne tällä kertaa, Minä tulen näyttämään teille paholaisen paikan.

Tiedän ettette pidä siitä mitä teille sanon. Se polttaa korvianne kuilun liekin voimalla. Se että olette vihaisia, se ilahduttaa paholaista. Sillä Hän tietää, ja sanoo, "Hmm, hmm, minulla on taas yksi lisää joka voi huolehtia minusta kuilussa", ja mitä enemmän vihastutte, sitä iloisempi hän on. Mutta omalla kohdallani sillä ei ole merkitystä. Ainoa millä on merkitystä Minulle on, jos te teette niin kuin Minä sanon. Sillä jos te ette tee niin kuin Minä sanon, te ette ole Minun, ja se on selkeää, ja täsmällistä.

Kuulitteko Minua, Yhdysvaltojen pastorit? Nyt saapuu Pohjoisen Tuuli, ja kun Tuuli pyyhkii yli, te tulette tietämään. Sillä kukaan ei tule pääsemään pakoon Pohjoisen Tuulta, ja tämä Sana on pastoreita varten. Sillä nyt saapuu Tuuli paholaisen voimalla. Sillä te uskotte voivanne ostaa lipun Taivaaseen. Paholainen tulee osoittamaan teille teidän koneenne kuiluun.

Minä tiedän että teidän korvanne polttavat teidän silmiänne, kuilun liekillä. Mutta Minä kerron teille Rakkaudella. Minä kerron teille kaiken oikein,selkeästi, ja täsmällisesti. Muistakaa Sanat, jotka teille kerron tämän Profeetan kautta. Sillä Minä en leiki teidän kanssanne. Jos te luulette että tämä on peliä, te olette jo hävinneet. Sillä teidän täytyy nostaa itsenne pystyyn, sillä teidän Jumalanne kertoi teille Sanan oikein, ja täsmällisesti, ja te käännyitte pois, ja kuljitte sitä toista paikkaa kohti.

Kuulitteko Minua pastorit? Tämä on teidän Isänne, yhdessä Poikanne, Kristuksenne, Jeesuksen kanssa. Tämä on teidän Jumalanne, yhdessä Pyhän Hengen kanssa, kaiken sen Voimalla mikä on Hyvää, mikä on Oikein, mikä on Täsmällistä. Niin! Siinä kaikki mitä teille aion sanoa, tänä päivänä, tänä päivämääränä, Taivaan Isän Rakkaudella.Me Kolme olemme Yksi. Me Kolme olemme Yksi. Muistakaa se, kun Pohjoisen Tuuli saapuu.

 

 

296. Raymond Aguilera - Uni 21. Helmikuuta 1993 klo 6:32 am.

Näin unen uusien talojen asuinalueen rakennustyömaasta. Rakennustyömiehet rakensivat joitakin uusia taloja asumalähiöön. Minä ja veljeni menimme sinne toimittaaksemme jotakin, ja siinä oli kaikki mitä meidän oli tarkoitus tehdä. En tiedä miten tai miksi, tai mihin meidän oli tarkoitus toimittaa tämä tavara. Mutta meidän piti mennä sinne ja toimittaa se tavara, mikä se sitten olikaan. Joten, me toimitimme sen tavaran, luulen että se oli hiekkaa. Rakennustyömiehet tekivät töitä talojen välissä, maalaten niitä, jotkut panivat laastia niihin, ja toiset vain rajasivat.

Siellä kadulla, näin kaksi vanhaa miestä jotka työskentelivät tiehöylän kanssa, kauhoen ja työntäen hiekkaa uudelle kadulle. Se ei ollut tavallinen asfalttikatu, luulen että se oli betonia tai jotain betonia muistuttavaa, mutta en ole varma, sillä he käyttivät rakennusmetodia jota en aikaisemmin ollut nähnyt, mutta nämä kaksi vanhaa miestä tasoittivat katua. Veljeni ja minä vain katselimme, meidän työmme oli toimittaa hiekka, tai jotain.

Kaikki muut tekivät työtä, ja me vain seisoimme siinä katsomassa. Lopulta minun veljeni kyllästyi ja lähti seuraamaan jotakuta sellaisen pienen kukkulan taakse. Minä jäin siihen yksikseni, ja aloin itsekin kyllästymään. Joten, aloin etsimään miestä joka minut oli palkannut. Sillä halusin palkkani jotta voisin lähteä. Kuulin kuinka vanha mies työskenteli ja siirsi hiekkaa paikasta toiseen, toisen vanhan miehen kanssa.

Minua alkoi kovasti kiinnostamaan mistä hän puhui. Kuuntelin häntä ja katselin kun hän työskenteli. Hän ei kiinnittänyt minuun mitään huomiota, hän sivuutti minut. Minä vain seisoskelin siinä hölmönä ja kuuntelin ihmisiä, ja katselin kun he tekivät töitä. Jotenkin minusta tuntui kuin olisin tullut suoraan koulunpenkiltä tai jotain. Sillä minä tunsin rakentamisen periaatteet, mutta tämä tie oli jollainlailla erilainen ja uudenlainen.

Seuraava asia mitä näin, oli kun seurasin sitä vanhaa miestä, kuin räkänokkainen pentu. Mies oli vanha, ja jotenkin aavistelin että hän oli pomo, mutta en tiennyt. Hän ei näyttänyt pomolta, muut tuntuivat tekevän omaa hommaansa niiden muutaman talon rakennustöissä. Näin ihmisten tulevan hänen luokseen ja kysyvän häneltä asioita, mutta hänen elkeensä eivät olleet Pomon elkeitä.

Vaikutti siltä kuin ainoa asia mikä hänellä olisi ollut mielessään oli tämä pieni kadunpätkä jolla hän työskenteli. Näytti siltä kuin hän olisi tehnyt töitä yksikseen, lukuun ottamatta sitä toista vanhaa miestä. Joten, päätin kysyä häneltä mistä löytäisin miehen joka maksaisi laskun. Sillä olin jo tehnyt työni, enkä halunnut seistä siinä kuluttamassa aikaani.

"Missä Pomo on?" kysyin. Ensin hän jätti minut ikään kuin huomiotta. Kysyin häneltä uudestaan, " Tiedätkö kuka on Pomo?" Hän ei sanonut sanaakaan, jatkoi vain puuhiaan. Seurasin häntä yhteen taloon, ja talon edessä näin hänen levittävän hiekkaa, ja näyttävän eräälle miehelle mitä tehdä. Menin taas hänen luokseen ja kysyin, " Kuka täällä on Pomo, joku palkkasi minut, enkä tiedä kuka se oli?" Hän ei sanonut mitään…

Sitten hän sanoi, " Tule tänne," ja minä seurasin. En vain pysynyt sen vanhan miehen perässä. Kysyin taas saman kysymyksen, " Seuraa vain minua, " Hän sanoi. Joten minä seurasin. Hän alkoi levittää lisää hiekkaa. Sanoin taas, " Tiedätkö kuka on tämän yhtiön omistaja? Joku soitti minulle ja pyysi toimittamaan hiekkaa."

Sitten löysin itseni autotallista tämän vanhan miehen kanssa, ja joka puolella oli ihmisiä. Jostain syystä hän sanoi, " Seuraa minua", ja ryömi suuren kaatopaikkatraktorin perävaunun alle. Jostain syystä tämä traktorirekka-auto oli parkkeerattu asuinalueen talon autotalliin. Se tuntui mahdottomalta, mutta se oli parkkeerattu sisälle.

Minulla ei ole aavistustakaan miksi, mutta me molemmat seisoimme traktorirekan edessä, ja sitten yhtäkkiä Hän alkoi ryömiä traktorin alle päästäkseen autotallin oviaukolle. Hän sanoi, " Seuraa minua." Joten minä seurasin häntä traktorin perävaunun alle, mikä tuntui hyvin omituiselta. Vanhaksi mieheksi Hän liikkui hyvin nopeasti, mutta minä hankkiuduin traktorin alle, ja ryömin hänen perässään. Jostain syystä reitti traktorin alla muuttui kapeammaksi ja pienemmäksi.

Sitten, kun yläpuolellani oleva traktori alkoi liikkua, minua alkoi pelottaa, mutta onnistuin pääsemään toiseen päähän turvallisesti. Siinä vaiheessa kun pääsin rekka-auton alta pois, Hän seisoi ulkopuolella lapioimassa hiekkaa. Minä sanoin taas, " Tiedätkö kuka minut palkkasi? Haluaisin saada maksun. Että voisin lähteä." Hän sanoi, " Sinä haluat tehdä työtä, eikö niin?" Minä sanoin, " Kyllä, Joo, minulla on nälkä. Tiedätkös, en ole oikeastaan tehnyt työtä vähään aikaan." Hän sanoi, " No, ota tämä hiekka ja levitä sitä."

Hän halusi minun levittävän sitä joka puolelle, sellaiselle omituiselle betonipinnalle, jota he työstivät; se ei ollut asfalttia eikä betonia. Hän sanoi, " Ota tämä pieni lapio, ja ala levittämään sitä, ja tee niin kuin minä sanon. Ja luulen että hän sanoi, "Ja minä etsin sen tyypin joka sinut palkkasi," tai jotain sen tapaista. Hän oli hieman epämääräinen.

Sitten hän meni miehen luokse joka näytti olevan se joka hoiti rahaa, tai tiliä. Ensin luulin että hän kertoi kirjanpitäjälle minusta, mutta kuunnellessani huomasin heidän keskustelevan jostain muusta. Joten vanha mies sanoo kirjanpitäjälle, "Aion lähettää tämän nuoren miehen luoksesi. Tämä kaveri tarvitsee rahaa lentääkseen johonkin paikkaan." Hän sanoi, "Pidä huoli siitä että hänen rahansa ovat valmiina, ja että lentokyyti on valmiina maanantaiaamuun mennessä. Sillä minä haluan että tämä tyyppi pääse siihen paikkaan ajoissa."

Hän antoi kirjanpitäjälle käskyjä. Silloin minä vasta ymmärsin että vanha mies oli iso Pomo; se vanha mies jota olin seurannut. Sitten Hän sanoi minulle, "Kirjanpitäjä tekee hyvää työtä. Hän vaikuttaa kiireiseltä, mutta hän tulee tekemään mitä minä käskin, katso vain, niin näet."

Minä kysyin taas, "No, kuka se tyyppi oli joka minut palkkasi?" Hän sanoi, "Tule tänne." Ja taas Hän antoi minulle lapion ja sanoi, "Haluan sinun levittävän hiekkaa joka paikkaan täällä, kaikkialla missä näet kohdan missä ei ole hiekkaa, siihen minä haluan sinun levittävän hiekkaa." Muistan tunteneeni oloni hyväksi ja onnelliseksi sisäpuolella, sillä nyt minulla oli todellista työtä. Jostain syystä en ollut oikeastaan tehnyt työtä, ja työ näytti helpolta, ja lapio oli pieni. Arvelin että työ olisi helppoa, ja rakennustyöstä saisi melko hyvän palkan.

Joten minä sanoin, "No, okei, jukra, veljeni ja minä saatiin vihdoin vähän työtä mitä me molemmat voimme tehdä, eikä se ole vaikeaa." Joten, aloin etsiskelemään häntä, niin että hänkin voisi tehdä työtä. Kyselin kaikilta, ja joku kertoi hänen menneen kukkulan toiselle puolelle asuntoalueen taakse joidenkin ihmisten kanssa. Yritin etsiä häntä, tuloksetta. Sanoin itsekseni, "Miksiköhän hän lähti. No, kyllä hän palaa."

Vanha mies lähti ja meni jonnekin muualle. Joten, minä tartuin lapioon, ja aloin kauhoa hiekkaa. Työskennellessäni, suuri hinausauto joka hinasi autoa, ajoi viimeistelemättömän kadun yli, jota vielä rakennettiin. Minä sanoin itsekseni, " Tuo hinausauto repii rikki tuon uuden kadun." Mutta vanha mies ei edes suuttunut. Hän ei sanonut sanaakaan, eikä näyttänyt huolestuneelta. Lopulta, minulta loppui hiekka, eikä Hän ollut neuvonut minua mistä saisi lisää hiekkaa. Missään ei ollut hiekkakasoja. Kuljin ympäri etsiskellen vanhaa miestä.

Lopulta löysin hänet, ja ikään kuin naulasin hänet seinään, ja sanoin, "Okei, tarvitsen opastusta siitä mitä minun pitää tehdä, ja miten se pitää tehdä." Hän sanoi, "Hei, kaikkialla missä näet hiekkaa kaduilla, pidä se kosteana, ja niille alueille missä hiekkaa ei ole, levitä sitä." Hän jatkoi, "Sillä ihmiset sijoittavat hyvin rahansa tällaisiin kiinteistöihin. Kukaan ei halua että heidän katunsa halkeilevat. Joten, pidä hiekka kosteana niin katu ei halkeile. Hiekka auttaa katua kuivumaan hitaasti. Se estää sitä halkeilemasta, sillä ihmiset ovat maksaneet paljon rahaa näistä kodeista. Joten, haluan sinun pitävän kaiken kosteana."

Hän sanoi, "Tule tänne, annan sinulle alueen joka kaipaa hiekoitusta." Minä sanoin, "Hyvä," Sillä nyt olin saanut ohjeita, ja tiesin täsmälleen mitä minun piti tehdä. Tunsin itseni hyvin ylpeäksi. Tartuin pieneen lapiooni ja käytin sitä vähää hiekkaa mitä minulla oli, ja seurasin häntä ulos, ja löysin itseni erään autotallin edestä joka kaipasi hiekoitusta. Joten, ylpeänä minä levitin hiekkaa niille alueille jotka hiekkaa kaipasivat, ikään kuin olisin ollut joku ammattimainen hiekkaihminen.

Tässä vaiheessa kaikki teki omaa hommaansa, ja minä juoksentelin ympäriinsä pienen lapioni kanssa joka oli täynnä hiekkaa, ja levittelin hiekkaa alueille jotka kaipasivat hiekkaa. Olin levittänyt hiekkaa jonkin aikaa, ja sitten yhtäkkiä, löysin itseni taas autotallin sisältä, jossa oli välineitä. Sitten, minun seisoessani siellä odottamassa, ja miettiessä, "Mitä minun nyt pitäisi tehdä, minulta on hiekka loppu?" sisäpuhelin laitettiin päälle. Sitten vanha mies alkoi puhumaan minulle sisäpuhelimen välityksellä.

Minulla ei ole aavistustakaan kuinka hän saattoi tietää minun olevan autotallissa, mutta hän sanoi, "Ray, minä tiedän että sinä olet Kristitty." Hän sanoi, "Tulet kuulemaan kaikenlaista näiltä rakennustyömiehiltä, sillä he ovat pahoja suustaan, ja he tulevat sanomaan erinäisiä asioita Kristillisyydestä, ja semmoista. Joten, jos he kuulevat että sinä olet Kristitty, he tulevat pistämään sinut koville," Hän sanoi, "Älä sinä kuuntele heitä." En pystynyt kuulemaan hänen varoitustaan kaiken metelin johdosta mitä sillä pienellä alueella oli.

Yritin kuunnella ohjeita siitä mitä pitäisi tehdä, ja mitä ei pitäisi tehdä. Sillä hän sanoi että rakennustyömiehet kiusaisivat minua jos saisivat tietää että olen Kristitty. Mutta en voinut kuulla hänen opastustaan autojen ja muun toiminnan takia. Kuuntelin niin tarkkaan kuin voin, mutta kaikki hälinät hukuttivat sisäpuhelimesta kuuluvan vanhan miehen äänen. Sitten opastukset vain loppuivat. Hän ei saanut tietää etten ollut kuullut kaikkia neuvoja. Kuulin ainoastaan alun: "Älä anna niiden ihmisten järkyttää sinua sillä mitä sanovat likaisilla suillaan", siinä oli kaikki mitä kuulin. Joten, sanoin itsekseni, "Paras että pidän suuni kiinni, enkä puhu mitään."

Joten, suurin piirtein työajan loppuessa, ääni vain lakkasi. Ihmisiä alkoi tulla sisään autotalliin, palauttamaan välineitä ja muuta tavaraa. Kuulin heidän juttelunsa ja aloin tuntemaan oloni levottomaksi ja turvattomaksi. Muistan tunteneeni oloni hyvin levottomaksi työni suhteen. En ollut missään vaiheessa saanut täydellisiä ohjeita siitä, miten minun pitäisi työni suorittaa, tai, miten saisin palkkani, tai, minkä verran.

Mutta vanha mies sanoi. Tule takaisin huomenna, vaikken olisikaan täällä. Pidä huoli siitä, ettei katu pääse halkeilemaan, kastele sitä, pidä huoli että se on hiekoitettu, ja sinun käy hyvin. Minä pidän huolta siitä että saat paljon työtä." Sitten Uni vain päättyi. En koskaan saanut tietää kuka vanha mies oli tai mikä hänen nimensä oli. Yritin etsiä yhtiön nimeä yhtiön välineistä, mutta tuloksetta. En koskaan saanut selville kuka maksaisi palkkani, tai kuinka paljon. Muuta en tiennyt, kuin että olin saanut uuden työn. Sellainen oli uneni.

Kommentti:

Mietin vieläkin unta. Muistan rukoilleeni hyvin voimakkaasti ennen nukkumaanmenoa eilen illalla. Rukoilin koko sydämelläni että Pyhä Henki opastaisi minua, ja puhuisi minulle. Odotin, ja odotin, enkä saanut vastausta, mutta sain tämän unen. Luulen että vanha mies oli Jumala, ja Hän kertoi minulle työstäni. En koskaan tule ymmärtämään Jumalaa, ja Hänen tapojaan. Hän on oikeudenmukainen, mutta Hän on vaikeasti saavutettava, ja Hän on rakastava.

Hän halusi antaa minulle työn joka ei olisi kovin vaikea. Hän ei halunnut että rakennustyömiehet kiusaisivat minua. Joten, Hän käytti aikaa kertoakseen minulle, ja varoittaakseen minua siitä mitä toiset työntekijät tekisivät. Minulle tuottaa vaikeuksia käsittää miksi veljeni jätti minut yksin, ehkä veljeni oli Kristuksen Ruumis, ja rakennustyömiehet olivat maailman ihmisiä, mutta, hän jätti minut yksikseni, ja seurasi jotakuta toista. En tiedä minne, mutta minä jäin yksikseni pienen lapion kanssa joka oli täynnä hiekkaa, ja ohjeiden kanssa, että katua pitäisi kastella, ja asettaa hiekkaa kadulle ettei se halkeilisi.

En tiedä jos kuuntelet Herra, mutta minä rakastan sinua. Toivon että voisin saada sinut seinää vasten. Sinä tunnut aina pääsevän minulta karkuun. En vain tunnu voivan saada sinua istutettua eteeni, voidakseni kysyä, "Mitä seuraavaksi tapahtuu?" Tunnut aina olevan neljä tai viisi askelta minua edellä. Kaikki mitä voin sanoa, Herra, on, "Minä yritän, teen parhaani; siinä kaikki mitä voin sanoa."

 

 

295. Raymond Aguilera - Profetia 19. Helmikuuta 1993 klo 15:48 pm, Espanjaksi.

Minä aion polttaa teidän silmiänne. Aion polttaa teidän silmiänne, ja niitä tulee ärsyttämään kaikki se mitä näette, kaikki kärsimys, kaikki paha. Sillä Minä pyydän, ja pyydän teitä lukemaan Raamattua. Minä pyydän, ja pyydän teitä katumaan syntejänne, ja koko maailma, koko maailma on paha, eikä kukaan halua kuulla Jumalan Sanaa. Kuulitteko Minua, Maailma? Kuulitteko mitä teille kerroin? Koko maailma on paha, likainen, ja Minä aion sulkea kaiken mikä on pahaa, ja likaista.

Kuulitteko Minua? Kuulitteko Minua, selvästi? Kuulitteko Minua? Tämä on teidän Isänne yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Minä kerron teille täsmällisesti. Aion ärsyttää teidän silmiänne. Aion polttaa korvianne. Aion koskettaa sydämiänne Pyhällä Hengellä. Sillä te ette tunne pelkoa Jumalaanne kohtaan. Sillä te uskotte olevanne jumalia. Minä aion näyttää teille Kädelläni kuka on Maailman, Taivaan Jumala, kaiken sen Jumala mitä on, yhdessä Poikani, ja Pyhän Hengen kanssa. Aion kertoa sen teille. Aion osoittaa sen. Minä tulen pelästyttämään teidät.

Kuulitteko Minua, maailman ihmiset? Maailman ihmiset, Minä aion kertoa teille, ja näyttämään teille Kädelläni, Ihmeiden avulla, kaiken sen avulla mikä on pahaa, mikä joutuu Kuiluun. Te, yhdessä kaikkien ystävienne kanssa, kaikki te pahat, joudutte kuiluun. Te tulette menemään sinne Itkien ja Huutaen. Minä tulen asettamaan Kädet Korvieni päälle, enkä tule kuuntelemaan, ja Minä tulen kääntämään Selkäni, ja kulkemaan toiseen suuntaan.

Sillä Minä pyydän, ja pyydän, ja pyydän teitä, ettekä te tee niin kuin Minä sanon. Te luulette itsestänne suuria, te luulette itsestänne hyvin suuria. Minä tulen näyttämään teille kuka on Taivaan ja Maailman Jumala. Kuulitteko Minua, Maailma? Kuulitteko Minua, maailman ihmiset? Tämä on teidän Isänne yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Minä kerron teille nämä asiat kyynelin. Minä kerron teille nämä asiat koska Sydämeeni koskee se mitä näen, mitä maailmassa tapahtuu; se mitä te teette käsillänne, silmillänne, huulillanne, ruumiillanne. Kyllä, se ärsyttää Silmiäni, ja se ärsyttää Korviani.

Sen tähden Minä aion ärsyttää teidän silmiänne, ja korvianne. Minä tulen näyttämään teille Jumalan Voiman. Tulen näyttämään teille Jumalan Voiman Taivaan Kyynelillä, Poikani Kyynelillä, Pyhän Hengen Kyynelillä. Kaiken, mikä on likaista, Minä tulen iskemään lattiaan. Kaiken, mikä on likaista, Minä tulen lähettämään kuiluun. Kaiken, mikä on likaista Minä tulen lähettämään sinne missä paholainen asuu. Kuulitteko Minua, maailman ihmiset? Tämä on teidän Isänne. Minä puhun teille Selkeästi ja Asian Ytimeen. Siinä kaikki mitä teille aion sanoa tänä päivänä, tänä päivämääränä Reymundoni, Profeettani kautta.

Ja sinä Reymundo, tee itsesi vahvaksi, kaikki tulee menemään hyvin naisystäväsi suhteen, kaikki tulee menemään hyvin miesystäväsi suhteen, kaikki tulee menemään hyvin. Sinä teet kaiken mitä Minä sanon. Älä huolehdi mistään. Sillä paholainen ei voi tehdä mitään, kirjoita vain alas kaikki mitä sinulle kerron, ja kaikki se mitä näet on selkeää, ja se menee asian ytimeen. Minä tulen antamaan sinulle haluamasi naisen. Tulen antamaan hänet sinulle, sillä sinä olet Minun Enkelini, ja sinä olet Minun Pyhäni, ja sinä teet niin kuin Minä käsken.

Tee itsesi vahvaksi. Tee itsesi vahvaksi, sillä nyt saapuu päivä jolloin asiat tulevat sortumaan ympärilläsi. Sillä paholainen on vihainen, mutta mikään ei tule sortumaan. Hän tulee haluamaan työntää kaiken kumoon, mutta mitään ei tule tapahtumaan. Sillä Minun Enkelini, Minun Sotilaani, ovat ympärilläsi Jumalan Voiman kanssa, Taivaan Voiman kanssa, Poikani Voiman kanssa, Pyhän Hengen Voiman kanssa. Kuule Minua, Selkeästi!, ja tee kaikki täsmällisesti, kaikki tulee menemään hyvin naispuolisen ystäväsi suhteen. Kaikki tulee menemään hyvin miesystäväsi kohdalla. Älä kärsi! Älä huolehdi!

Tämä on Jumalasi, Isäsi, Sana. Juuri nyt, tällä hetkellä, olet keskellä hyvin pahaa Sotaa. Se on niin paha, ettet voisi uskoa mitä on tekeillä. Sen takia Minä en kerro sinulle mitä tapahtuu, tai anna näkyä siitä mitä on meneillään, sillä ympärilläsi olevissa mustissa hengissä kaikki on saastaista. Ne haluavat tappaa sinut. Ne haluavat syödä sinut. Ne kohdistavat kaikkensa sinuun, kaikki pahat, voimakkaat henget ovat ympärilläsi. Mutta älä huoli, sillä Minun Enkelini ovat ympärilläsi, eikä kukaan tule osumaan sinuun. Kukaan ei tule tekemään yhtään mitään. Minä tulen korjaamaan kaiken mitä paholainen käyttää hyväkseen.

Minä tulen myöskin parantamaan naisystäväsi, Pyhän Hengen Voimalla, Isän Voimalla, kaiken sen Voimalla mikä on Hyvää. Sillä ympärilläsi oleva Sota on hyvin suuri, hyvin suuri, hyvin suuri. Sinun täytyy tehdä itsesi vahvaksi. Sinun täytyy tehdä itsesi hyvin vahvaksi. Sinun täytyy lukea Raamattua. Sinun täytyy paastota. Sillä he heittävät päällesi kaikkea mitä vain voivat, mutta Minun Enkelini ovat paikalla vastaanottamassa kaiken mitä he heittävät, mutta toisinaan sinuun osuu, mutta se ei tule koskemaan. Sillä Minä olen sinun Jumalasi, ja Minä annoin sinulle Sanani. Älä huolehdi, ja rukoile ystäviesi puolesta. Me olemme vasta alkamassa Jumalan Sanan kanssa.

Kuule Minua Selkeästi, ja Täsmällisesti. Minä puhun sinulle Voimalla. Sillä kaikki mitä ympärilläsi tapahtuu on Voimaa, ja se Voima mikä on hyvää, on Jumalan Voimaa. Sanat jotka sinulle puhun ovat kovia, ja täsmällisiä, Voiman kanssa. Minä tiedän että sinua pelottaa se mitä kuulet, sen johdosta mitä kuulet. Mutta sinä olet keskellä Sotaa. Sinä olet siellä mihin Minä sinut asetin.

Kuulitko Minua, Reymundoni? Siellä se on, kaikki ympärilläsi oleva paha, mutta kukaan ei tule pääsemään sinuun käsiksi. Joten älä huolehdi. Poikani on siellä, kaikki Enkelit ovat siellä, ja se mitä Minä sanon tulee tapahtumaan, ja rukoile ja rukoile, ja paastoa, ja rukoile Jumalasi Voimalla. Mutta kuten sanoin, sinä et koskaan tule lähtemään pois, sillä sinä olet Minun poikani. Kuulitko Minua, Reymundo? Kuulitko Minua? Kerron tämän sinulle kaikella vakavuudella. Kerron tämän sinulle Jumalan Voimalla.

 

 

294. Raymond Aguilera - Näky 19 Helmikuuta 1993, klo 10:36 aamulla.

Näen ihmisen kuvan. En tiedä onko se paholainen vai ihminen. Jos se on ihminen, hänellä (he, mies) on naamari, tai jonkin vuohen tai koiran pää päällään. Hän seisoo jonkin edessä. Hän pitelee kolmikuista lasta ilmassa, ja uskoisin hänen aikovan uhrata sen. En tosiaan tiedä mitä oikein on tekeillä, sillä olen käynyt henkistä sodankäyntiä koko yön ja osan tästä päivästä. En tiedä johtuuko se kuvasta, mutta olen ollut hyvin ankaran hyökkäyksen alla, ja henkinen sota on hyvin voimakasta. Ehkä minä sen takia näin tämän kuvan. Luulen että minun täytyy alkaa rukoilla enemmän tänään.

 

 

 

 

293. Raymond Aguilera - Näky 18 Helmikuuta 1993, klo 8:49 aamulla.

Näen Elefantin pään, ja näyttää siltä kuin joku olisi haukannut palan pois koko oikeasta puolesta, korvasta melkein toiseen silmään asti, ja alas kärsään saakka.

 

 

 

 

292. Raymond Aguilera - Näky 16 Helmikuuta 1993, klo 9:10 aamulla.

Näen viinilasin jossa on viiniä, mutta lasissa oleva viini on pyörteistä ja aaltoilevaa. Aallot ovat sellaisia kuin meressä joskus näkee myrskyn aikana, paljon aaltoja, mutta itse viinilasi seisoo hiljaa paikallaan.

 

 

 

 

 

291. Raymond Aguilera - Profetia 13. Helmikuuta 1993 klo 8:26 am, Espanjaksi ja Englanniksi.

Sandaali, sandaali, sandaali, Niin Reymundo, sandaali. Nyt saapuvat päivät jolloin te tulette tarvitsemaan sandaaleja. Sillä teidän täytyy juosta koko hengellänne, kaikella voimallanne. Sillä jos te ette pakene, he tulevat syömään teidät, paholaiset, kaikki mikä on pahaa. Juoskaa ja piiloutukaa. Sillä nyt saapuu sandaalien päivä. Koirat tulevat tulemaan, ja ne juoksevat hyvin nopeasti.

Kuulitteko Minua? Kaikki maailmassa, jos te ette tee itseänne vahvaksi, ja rukoile, ja rukoile Jumalallenne, Isälle, Pojalle, ja Pyhälle Hengelle, paholainen tulee syömään teidät kaiken sen voimalla mikä on pahaa. Puhdistakaa korvanne, etsikää sitä mikä on Taivaassa. Etsikää Jumalaanne, Kristustanne, ja kokoontukaa, yhdessä veljienne ja siskojenne kanssa, ja valmistautukaa sandaalienne kanssa. Sillä te tulette tarvitsemaan niitä Raamattunne lisäksi. Lukekaa Raamattua koko sydämellänne, kaikella mitä teillä on, mielellänne, hengellänne.

Kuulitteko Minua, kaikki jotka Rakastavat Poikaani Jeesusta, Kristusta, Häntä joka kuoli kaikkien syntien vuoksi? Niin, kuulkaa Minua! Kuulkaa Minua! Tämä on teidän Isänne, Hän, joka kertoo teille nämä Taivaan asiat. Taivaan Rakkaudella, Minä kerron teille, etsikää sandaalinne, ja tehkää itsenne valmiiksi. Sillä nyt tulee päivä jolloin te tulette tarvitsemaan niitä.

Kyllä Poikani ja Tyttäreni, Kuulkaa Minua! Kuulkaa Minua! Se on saapunut, maailmanloppu. Haluan teidän valmistautuvan. Haluan teidän etsivän matkalaukkunne, ja laittavan sen valmiiksi, Raamattunne kanssa, kaiken sen kanssa mikä on hyvää. Sillä nyt saapuu Poikani pilven päällä. Teillä täytyy olla lippu, ja matkalaukku valmiina, ja teidän täytyy rukoilla ja paastota, ja katua, ja etsiä veljiänne ja siskojanne kaduilta. Niitä, jotka eivät tunne Minua, Isää, Poikaa, ja Pyhää Henkeä. Minä kerron teille Riemulla, Ilolla, kaikella sillä mikä on hyvää, kaikella sillä mikä on Taivaasta, kaikella mikä on Isästänne. Me tapaamme siellä Poikani ja Tyttäreni.

Kuulitteko Minua? Sillä se on totuus, ja se on saapunut, kärsimyksen päivä. Ja ne jotka ovat puhtaita, ja rakastavat Poikaani kaikesta sydämestään, kaikella mitä heillä on, he tulevat menemään Hänen kanssaan Taivaaseen. Loput tulevat kärsimään kaiken sen pahan liekissä mitä tässä maailmassa on. Tämä on teidän Jumalanne Sana. Hänen, joka loi kaiken Sanallaan, Pyhällä Hengellään. Tämä on teidän Isänne Taivaan Rakkaudella. Hän kertoo teille totuuden. Sillä Hän Rakastaa teitä kaikella Taivaan Rakkaudella, kaikella Jumalan Rakkaudella.

Voi, Pikkuiseni tehkää niin kuin Isänne sanoo. Sillä Minä kerron teille oikean tavan, vilpittömän tavan, Minä kerron teille koska Rakastan Teitä. Minä kerron teille koska en tahdo teidän kärsivän. Sillä jos te lankeatte, Minä itken Taivaan kyynelillä, sillä Minä en halua menettää teitä. Sillä te olette Minun Sydämeni. Tehkää itsenne vahvoiksi, ja suunnatkaa nokkanne Taivasta kohti, Pikkuiseni. Minä kerron teille nämä asiat Sydämestäni, kaikesta siitä mikä on Hyvää, kaikesta siitä mikä on teidän Jumalastanne. Taivaan kyynelillä, haluan teidän avaavan korvanne, ja Kuulevan Minua. Sillä Minä en halua itkeä jos te lankeatte.

Katukaa. Katukaa. Puhdistakaa itsenne. Puhdistakaa itsenne Jumalan tavalla. Minä kerron teille nämä asiat, tänä päivänä, tänä päivämääränä, Profeettani, Reymundon kautta, Pikkuiseni.

Englanniksi:

Minä Rakastan teitä.

290. Raymond Aguilera - Profetia 12. Helmikuuta 1993, klo 11:34, Espanjaksi.

Tiedän että olet väsynyt, mutta Me autamme sinua. Sillä Minä tiedän että sinulla on Jumalasi uskallus. Isän uskallus. Pojan, ja Pyhän Hengen uskallus. Sinun täytyy kuulla Minua, sillä se mitä sinä kirjoitat alas on hyvin tärkeää. Sillä sinun Jumalasi käyttää sinua niin että voisit kertoa Karitsoille, ja Lampaille Jumalan asioista, Hengen asioista.

On paljon asioita joita maailman ihmiset eivät tiedä, ja Meidän täytyy näyttää ne heille; asiat jotka ovat heidät ympärillään; hengen asiat; paholaisen hengen asiat; mutta älä pelästy sillä Minun Enkelini auttavat sinua, Pyhän Hengen avulla. Pyhällä Hengellä on kaiken Voima. Kukaan ei voi Voittaa Häntä.

Tämä on sinun Jumalasi joka kertoo sinulle asioita Taivaasta, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Älä huoli Reymundo. Minä tiedän että sinulla on nälkä. Minä tiedän että olet uninen, mutta tee itsesi vahvaksi sillä Meillä on töitä tehtävänä.

Reymundo, Minulla on Sormus. Minulla on Sormus häitä varten, Poikani Jeesuksen Vaimoa varten. Kyllä, Reymundo. Sormus on valmiina. Koko Taivas on valmiina. Kaikki taistelevat paholaista vastaan Pyhän Hengen Voimalla, Isän Voimalla, Poikani Voimalla.

Kirjoita vain, ja kerro ihmisille että Isä, Poika, ja Pyhä Henki ovat heidän kanssaan. Kerro heille että he eivät olisi peloissaan niiden asioiden takia jotka tulevat tapahtumaan. Käske heitä tekemään itsensä vahvoiksi, ja rukoilemaan, ja rukoilemaan, ja rukoilemaan, ja paastoamaan, ja paastoamaan. On hyvin tärkeää että he rukoilevat Jumalan Sydämellä.

Niin, Reymundo. Heidän täytyy tehdä itsensä vahvoiksi, Poikani Ruumiin. Sillä kärsimyksen aika on saapunut, aika joka on tulossa. Paholainen tulee haluamaan pysäyttää ja syödä Poikani Ruumiin. Sillä paholaisen aika on lopussa. Sillä Minä aion iskeä häntä, niin kuin iskisin kärpästä.

Sen takia sinun täytyy tehdä itsesi vahvaksi, ja sinun täytyy kirjoittaa mitä Minä käsken. Sillä Minun Karitsani, Siemeneni täytyy saada tietää, heidän täytyy oppia Jumalan tapa; Isän, Pojan Jeesuksen Kristuksen, yhdessä Pyhän Hengen kanssa.

Lepää Pieni Poikani vielä vähän aikaa, mutta haluan sinun nousevan ylös, ja kirjoittavan lisää tietokoneellesi. Kuulitko Minua? Lepää vähän aikaa, ja sen jälkeen Minä haluan sinun nousevan ylös. Meillä on töitä tehtävänä, Jumalan tavalla, Taivaan Rakkaudella, Minä kerron sinulle nämä asiat. Lepää, Reymundoni, lepää.

 

 

289. Raymond Aguilera - Uni 10. Helmikuuta 1993.

Näin unen varastamisesta. Unessani oli sotilaita, ammattiyhdistyksen lakkovahteja, rakennustyömiehiä, ja tavallisia ihmisiä jotka varastivat tavanomaisena käytäntönään työssään. Yksi tapaus oli Kristitty, joka oli hyvä Sunnuntaisin ja viikolla hän varasteli tavaroita työpaikaltaan. Toisessa tapauksessa oli sotamies joka oli voittanut palkinnon jäätyään kiinni varastamisesta.

 

 

288. Raymond Aguilera - Profetia 6 Helmikuuta 1993, klo 22:55 illalla, Englanniksi.

Soittakaa Huiluja, lyökää Tamburiineihin, olkaa Iloisia ja Hilpeitä, sillä loppu on edessänne. Puhaltakaa torviin, pitäkää kaikenlaista ääntä. Heilauttakaa kätenne ilmaan, hyppikää ja pyörähtäkää, pudotkaa alas jaloillenne, olkaa Onnellisia, olkaa Iloisia sillä Vapahtajanne on tulossa. Arkki on paikoillaan, Enkelit ovat paikoillaan. Varokaa Pedon Merkkiä.

Kivi asetetaan reikään joka on seinän kivetyksessä, itäisellä puolella. Kivi istutetaan kiviseinän itäiselle puolelle. Siihen mistä kärryjen oli tapana ajaa ohi. Puhaltakaa trumpetteihin.

Portti tullaan avaamaan, kun pedon maha on täynnä Ruumiin Verta paholaisen kostolla. Varokaa Merkkiä. Paholaisella on ehtymätön nälkä Poikani Verta kohtaan.

Kun itäisellä puolella oleva reikä on täytetty. Etsikää kiveä. (Tulkitsemattomia kieliä?) Itäinen seinämä (muuri) mistä portti avataan.

Tulkaa todistamaan tapahtumaa, Israelilaiseni. Tulkaa Kotiin! Sillä teidän Isänne odottaa. Tulkaa Kotiin pohjoisesta, idästä, lännestä, etelästä. Tulkaa Kotiin, Abrahamin Lapset, Tulkaa Kotiin! Sillä päivä on lähellä. Muistakaa Lupaukseni. Tulkaa Kotiin, Lapseni, sillä loppu on lähellä. Kun Viikunapuun Lehdet Muuttuvat. Kun Viikunapuun Lehdet Muuttuvat.

 

 

287. Raymond Aguilera - Profetia 6. Helmikuuta 1993, klo 20:46 pm.

Islam, Islam tulee olemaan tulevaisuuden tie. Antikristus, väärä profeetta, tulevat syömään Islamin, sulattamaan sen, jumaloimaan sitä, elämään sitä. Muistakaa Sanani. Islam tulee olemaan paholaisen tie, se tulee olemaan antikristuksen tie. Islam. Muistakaa Sanani. Näin sanoo Jehova, Jeesus Kristus, ja Pyhä Henki, tulevaisuuden tie, tapa, joka on paholaisesta. Islam, ja paholaisen tähti kaupunki ? (the star capital of the devil.) Islam. Näin sanoo Jehova, näin sanoo Jeesus Kristus, näin sanoo Pyhä Henki.

Lapseni, Pyhäni, Karitsani, Lampaani, olkaa varovaisia. Olkaa viisaita. Olkaa vahvoja. Sillä Islam on siellä. Sillä Islam tulee yrittämään tuhota Karitsani, Lampaani. Älkää huoliko. Älkää pelätkö. Sillä Jehovan Voima ja Kunnia on siellä, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Kuin varas yöllä. Varokaa Islamia. (kielet?)

Muistakaa Daavidin Tähti. Daavidin Tähti tulee ilmestymään, kun väärästä profeetasta tulee Islamin kirkon johtaja. Taivaan Liekit, Daavidin Tähti tulee ilmestymään, Jehovan Voimalla, Pyhän Hengen Voimalla, Taivaan Voimalla, Daavidin Tähti. Sillä se alkoi Betlehemissä, sillä se tulee alkamaan Betlehemissä, Daavidin Tähti. Iankaikkisen Rauhan, Rauhan ja Levollisuuden Tähti, Karitsani.

Tämä on Isänne Jehova kaiken sen Voimalla, kaiken sen Kunnialla mikä on vanhurskasta, mikä on puhdasta, yhdessä Pojan, Jeesus Kristus Nasaretilaisen, ja Pyhän Hengen kanssa. Muistakaa Daavidin Tähti. Muistakaa Egyptin symboli. Muistakaa väärä profeetta. Islam tulee olemaan tulevaisuuden tie. Väärälle profeetalle, antikristukselle, paholaiselle, ja kaikelle sille mikä on pahaa. Näin sanoo Jehova, Jeesus Kristus, ja Pyhä Henki.

Rauha, Kunnia, ja Kirkkaus Isälle. Rauha, Kunnia, ja Kirkkaus Isälle. Kiitos Isä. Kunnia Isälle. Kaikki Ylistys, ja Kunnia Isälle. Sillä Isä on Maailmankaikkeuden Tekijä, ja Hajottaja. Minä Palvon sinua Isä. Minä annan sinulle Kunnian. Minä annan sinulle kaiken, Taivaallinen Isäni. Tämä on Jeesus Kristus Nasaretilainen, Kaikki Rauha, Kunnia ja Kirkkaus Isälle. Kiitos Isä, Taivaallinen Isäni. Kiitos.

Sillä näyttämö on asetettu, näyttelijöillä on osansa. Taivaalliset Enkelini ovat valmiina. Sillä viimeinen suuri Sota, tulee olemaan kaiken pahan loppu, kerta kaikkiaan. Kiitos Taivaallinen Isäni. Kiitos. Suojele Karitsojani. Suojele Lampaitani. Suojele kaikkea mikä on Minun. Minä en tule menettämään AINUTTAKAAN.

Sillä kaikki Voima, ja Kunnia kuuluu Jehovalle. Sillä kaikki Voima, ja Kunnia kuuluu Jehovalle. Sillä kaikki Voima, ja Kunnia kuuluu Jehovalle. Kiitos Isä. Kirkkaus ja Kunnia olkoon Isän. Kirkkaus ja Kunnia olkoon Isän. Minä Palvon sinua isä. Minä Tottelen sinua Isä. Taivaallinen Poikasi tulee tekemään kaiken mitä pyydät Rakastavassa Tottelevaisuudessa, sillä sinä olet Minun Isäni, ja sinä ansaitset kaiken Voiman, Kunnian, ja Arvovallan. Kiitos Isä. Kiitos Isä.

 

 

286. Raymond Aguilera - Näky 6. Helmikuuta 1993, klo 19:03 illalla.

Näin sanan Egypti, mutta kirjaimet olivat epätavallisesti kirjoitetut, kirjaimet (fontit, kirjasinlaji) olivat erikoisia…, Muinaisia…

 

 

285. Raymond Aguilera - Näky 6. Helmikuuta 1993, klo 18 illalla.

Näen ja uneksin mustasta hevosesta.

 

 

 

284. Raymond Aguilera - Näky 5 Helmikuuta 1993, klo 1:26 aamulla.

Näin näyn Tähdestä joka liikkui Taivaiden poikki, ja se lähestyi Maapalloa; se oli musta kivi.

 

 

 

283. Raymond Aguilera - Profetia 1. Helmikuuta 1993, klo 8:03 aamulla, Espanjaksi.

Minä pureskelin, Minä pureskelin häntä, Reymundo, naista, naista joka vuokraa sinulta huoneen. Minä pureskelin häntä Taivaan hampailla. Minä pureskelin häntä, sillä mielen asiat, sillä lihan asiat, sillä Ruumiin asiat ovat asioita jotka Polttavat Silmiäni. Minä pureskelin häntä.

Sinä et tule näkemään häntä, mutta Minä kerron sinulle, että hän tulee lähtemään pois, ja hänet vaiennetaan. Sillä Minä tulen lyömään häntä Kädelläni suoraan, ja kovaa, sekä miestä hänen kanssaan. Pane se ylös kalenteriisi. Hän tulee lähtemään pois ja hänet vaiennetaan, sillä Minä tulen lyömään häntä hyvin lujaa Kädelläni, kuin kärpästä, ja miestä myöskin.

Jumalan asioita ei kukaan voi pysäyttää. Kuulitko Minua, Reymundo? Haluan sinun etsivän Poikaani rukouksillasi, kyynelilläsi, kaikella sillä mikä on Taivaasta. Sinä et tule tietämään koska se tapahtuu, mutta Minä tulen lyömään heitä molempia Kämmenelläni. Tulen työntämään heidät alas nopeasti, ja täsmällisesti.

Sillä Minä suojelen sitä mikä on Minun. Siinä kaikki mitä sinulle tahdon kertoa. Sillä Minä en leiki niiden asioiden kanssa joita sinä teet. Sillä ne ovat Taivaan asioita, Isäsi asioita, Pojan, ja Pyhän Hengen, ja ne menevät asian ytimeen. Siinä kaikki mitä sinulle tahdon kertoa. Paljon iloa, Reymundoni.

 

 

282. Raymond Aguilera - Profetia 31. Tammikuuta 1993 klo 10:51 am.

Messu, ehtoollinen, on hyvin tärkeä. Teidän täytyy syödä ehtoollinen Kunnioituksella, Rakkaudella, Rakkaudella Isäänne kohtaan, kuninkaiden kuningastanne kohtaan, Pyhää Henkeänne kohtaan. Leipä, ja Viini joka on Poikani Veri, ovat hyvin Kallisarvoisia. Sanat jotka teille kerron ovat Taivaan Sanoja, teidän Jumalanne Sanoja. Minun Sydämeeni koskee kun näen saastaisia asioita, ja Minä vihastun Pyhän Hengen Voimalla. Minun Rakkauteni on tarkoitettu kaikille, kaikille joiden sydän on puhdas, huulet ovat puhtaat, mieli on puhdas, koko ruumis on puhdas ja katse kohdistettu Taivasta kohti, kohti Poikaani Kristusta, Pyhää Henkeä, ja Minua, teidän Isäänne.

Sika joka teki kaiken likaiseksi tulee aloittamaan juoksun (run) /johtamisen, niiden oksien kanssa jotka eivät usko Jumalan Sanaan. Hän tulee rouskuttamaan oksia, ja hän tulee täyttämään vatsansa kaikella vihreällä mitä oksissa on. Minun Poikani tulee pysäyttämään sian, kyllä, keihään avulla. Kojootti joka luulee itsestään suuria, hänet Minun Poikani tulee pysäyttämään jalallaan jonka Hän asettaa hänen päänsä päälle, kunnes hänen silmänsä työntyvät ulos. Kaikki käärmeet jotka luulevat itsestään suuria esiin työntyvine myrkkyhampaineen, heiltä Hän tulee leikkaamaan pään irti, ja he tulevat liikkumaan niin kuin madot jotka on leikattu keskeltä kahtia.

Muistakaa mitä teille kerron! Sillä se mitä Minä sanon, tulee tapahtumaan. Poikani tulee siivoamaan kaiken, kaiken likaisen, kaiken tartunnan saaneen. Jos Rakastatte Jumalaanne, puhdistakaa tapanne, puhdistakaa mielenne, puhdistakaa ruumiinne, puhdistakaa henkenne. Ja etsikää kaikkea sitä mikä on Jumalasta, kaikkea mikä on Puhdasta, Kaikkea mikä on Taivaasta. Olen kertonut teille monta kertaa näiden Profetioiden kautta, Profeettani Reymundon kautta, että tulen sulkemaan tämän maailman, ja olen kertonut sen monella tapaa.

Jos rakastatte Jumalaanne, Kristustanne, ja Pyhää Henkeä, ja Isää, niin teidän täytyy tehdä niin kuin Minä sanon. Sillä nämä Sanat eivät laske leikkiä. Ne sanovat asiat selkeästi, ja asian ytimeen. Lukekaa Raamattua. Lukekaa se kohta missä Minä loin veden joka täytti maailman. Sillä tavalla se tulee tapahtumaan, mutta tällä kertaa, tulee tulemaan Sota, ja tulee olemaan paljon kärsimystä. Sitten loppu tulee.

Sillä Poikani tulee saapumaan ja Hän tulee puhdistamaan kaiken mikä on saastaista. Minä puhun teille selkeästi, ja suoraan, sillä nämä asiat eivät ole jotain mistä voi vitsailla. Ne ovat Taivaan asioita. Jumalanne asioita, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa, sillä teidän Isänne ei Valehtele. Kokoontukaa yhteen veljien ja siskojen kanssa jotka kuuluvat Poikani Ruumiiseen. Syökää Ehtoollista Kunnioituksella, nälällä Poikani Rakkautta kohtaan, Pyhän Hengen, ja teidän Isänne Rakkautta kohtaan, ja Minä pelastan teidät. Syökää Ehtoollista joka päivä. Tämä on teidän Isänne, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa, joka kertoo teille tämän, se on tärkeää. Sillä se on saapunut. Loppu.

Jos haluatte tehdä itsenne kuuroiksi, ja laittaa kädet korvien päälle, ja odottaa että paholainen tulee syömään teidät, sillä niin siinä tulee käymään. Teillä täytyy olla silmät auki, ja korvat auki. Teidän täytyy etsiä veljiänne ja siskojanne kaduilta, niitä jotka eivät tunne Sanaani. Teidän täytyy rukoilla. Teidän täytyy paastota. Teidän täytyy etsiä Poikaani. Teidän täytyy etsiä Pyhää Henkeä. Teidän täytyy etsiä Isäänne. Teidän täytyy seistä Poikani Kalliolla.

Sillä sika etsii oksia terävillä hampaillaan. Minä kerron teille nämä asiat Rakkaudella. Kerron teille nämä asiat kyynelillä. Kerron teille nämä asiat koska ne ovat Totuus. Lukekaa kaikki Profetiat. Opiskelkaa niitä mielellänne, ruumiillanne, hengellänne, ja rukoilkaa, ja rukoilkaa, ja rukoilkaa, ja rukoilkaa, ja rukoilkaa. Pyhä Henki tulee näyttämään teille että ne ovat Oikeita, ja Kohdallaan.

Kohdistakaa katseenne Kristustanne, Isäänne, Pyhää Henkeänne kohti, ja ainoastaan Kristustanne, Isäänne, ja Pyhää Henkeänne kohti. Jos luotatte pastoreihin, kaikkiin jotka luulevat tietävänsä jotain, sika tulee syömään teidät. Minä kerron teille tämän kaikella vakavuudella. Sillä Minä en välitä siitä minkä niminen teidän kirkkonne on, sillä kirkot ovat ihmisestä. Ne eivät ole Minun Kristuksestani, Pyhästä Hengestä, ja teidän Isästänne. Sillä ihminen on muuttanut teidän Jumalanne Sanan. He luulevat olevansa jumalia, pastorit, ne, jotka luulevat itsestään suuria.

Minä kerron teille tämän Selkeästi, ja Minä kerron tämän kaikella Vakavuudella, kohdistakaa silmänne, mielenne, henkenne, Kuninkaiden Kuninkaaseenne, teidän Kristukseenne Jeesukseen, ja Isäänne, ja Pyhään Henkeen, ja te tulette pelastamaan itsenne. Enkä Minä halua teidän tappelevan muiden kanssa jotka uskovat tuntevansa Totuuden. Sillä tappeleminen ei ole Jumalasta. Tappeleminen on paholaisesta. Sillä paholainen on tunkeutunut sisään Poikani kirkkoon. Ja jos te tappelette, Minä tiedän että ette ole Minun. Teillä täytyy olla Rakkautta, kaikkia veljiä ja siskoja kohtaan jotka kuuluvat Poikani Ruumiiseen.

Kuulitteko Minua, Karitsani, Siemeneni? Tämä on teidän Isänne. Minä kerron teille selkeästi, ja tarkalleen. Minä tiedän että teidän sydämenne ovat suunnatut Pastoreita kohtaan, mutta he eivät ole jumala. He eivät ole mitään. He ovat ihmisen sana. Kukaan ei ole oikeassa, ainoastaan teidän Taivaan Jumalanne, yhdessä Pojan Jeesuksen, ja Pyhän Hengen kanssa. Teidän täytyy muuttaa ajattelutapaanne. Teidän täytyy haudata kaikki mikä on saastaista, kaikki mikä on Ihmisestä.

Sillä Minä olen väsynyt kuulemaan kaikesta tappelusta kirkoissa. Pastorit rakastavat tappelemista. He pitävät oikeassa olemisesta, ja he pitävät siitä kun voivat sanoa toisille että he ovat pahoja, ja että he itse tietävät kaiken. Muusta he eivät tiedä kuin siitä miten Kuilua etsitään, sillä sinne Minä heidät lähetän. Sillä he muuttivat Poikani Sanan rahan vuoksi, istuimen vuoksi, Kuilun tuolin vuoksi. Sillä he uskoivat olevansa jumalia autojensa kanssa, naistensa kanssa, kaiken sen kanssa mikä on paholaisesta.

Avatkaa silmänne, ja katsokaa mitä tapahtuu. Jos olette sokeita, miten sääli, sillä silloin olette asettaneet Jumalanne laatikkoon. Sillä tässä Maailmassa ei ole tarpeeksi suurta laatikkoa jonka sisälle Jumala mahtuisi. Sillä teidän Jumalanne on kaikki, kaikki mikä on hyvää, kaikki mikä on oikein. Kuulitteko Minua, Kristuksen Ruumis? Teidän Isänne puhuu teille Selkeästi, ja Asian Ytimeen. Teidän täytyy auttaa kaikkia jotka tarvitsevat apua. Se on Jumalan tapa. Raha ei ole Jumalan tapa. Sydämestä tuleva Apu, Hengestä tuleva apu, Ruumiista tuleva apu, kaikki se mikä on Puhdasta, ja Oikein on teidän Jumalastanne. Asiat jotka teille kerron ovat Taivaasta, ne ovat oikein, ne ovat Jumalan tapoja.

Katso Reymundo! Juuri nyt, tällä hetkellä, paholainen ampuu luoteja sinua kohti. Sillä sinä satutat häntä sydämeen sillä mitä sanot. Tee itsesi vahvaksi. Avaa korvasi, ja kuule Minua, SELKEÄSTI! Tiedän että se on vaikeaa, sillä paholainen haluaa pysäyttää sinut nyt heti, mutta ei hän pysty, Reymundo. Avaa korvasi, kuule mitä sinulle sanon. Tee itsesi vahvaksi!! Varustaudu!! Varustaudu, Reymundoni!! Rakkaani. (kieliä) Katso Pieni Poikani, tiedän että se on vaikeaa, mutta Minä tiedän että sinulla on Pyhän Hengen voima. (kieliä)

Englanniksi:

Kuunnelkaa Maailma! Se mitä tässä sanotaan, se on teidän Isästänne, Hänestä, joka loi Taivaat, Tähdet, yhdessä Poikani Jeesus Kristus Nasaretilaisen, ja Pyhän Hengen kanssa. Muistakaa Sanat, sillä ne ovat täsmälleen sitä mitä teidän Isänne on sommitellut, Jumalan Mielellä, kaiken sen Mielellä mikä on selkeää, kaiken sen mikä on hyvää, kaiken mikä on Taivaasta, yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Paholainen yrittää turmella kaiken, olipa se mitä hyvänsä. Mitä hyvänsä kosketattekaan. Mitä hyvänsä näettekään. (kieliä)

Katso Reymundo! Paholainen heittää kaikkea mahdollista sinua päin tällä hetkellä. Keskity Isääsi Jehovaan, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen. Kuuntele Minua, Ray! Kuuntele Minua, Ray, tee itsesi vahvaksi Pyhän Hengen voimalla. Rentoudu. Tämä on Isäsi Jehova. Tämä on Isäsi Jehova, yhdessä Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen kanssa. (kieliä)

Liitonarkki tullaan asettamaan asemaansa määrättyyn aikaan, ja määrättynä hetkenä. Lapseni, teidän täytyy kiivetä Arkkiin. Muistatteko Nooan? Nooa kiipesi Arkkiin, ja odotti. Hänellä oli Uskoa ja Luottamusta siihen että hänen Isänsä Jehova Pelastaisi. Minä pyydän teitä tekemään samoin. Etsikää veljiänne ja siskojanne. Rakastakaa toinen toistanne, kiivetkää Arkkiin, seiskää Kalliolla, ja odottakaa koettelemuksia, ja kärsimyksiä jotka tulevat iskemään tätä planeettaa.

Ne tulevat olemaan äärimmäistä pahuutta, maksimaalisesti kaikkea sitä mikä on inhottavaa teidän Isällenne. Seiskää lujina Kallion päällä, Jeesus Kristus Nasaretilaisen päällä, Pyhän Hengen Voimalla, Jehovan Voiman avulla. Poikani Voiman avulla teidän käy hyvin.

Kuulitteko Minua Maailma? Sillä ei ole merkitystä kutsutteko itseänne Kristityiksi vai ette, sillä vuohipukit ja Lampaat ovat sekoitetut keskenään. Kuka ikinä tämän viestin kuulekaan, ja joka Rakastaa Jumalaansa koko sydämellään, mielellään, ja sielullaan, ja tekee niin kuin Minä käsken, se pelastuu.

Lukekaa Raamattua, opiskelkaa, ja oppikaa Jumalastanne. Sillä loppu on edessänne, eikä Maailmankaikkeudessa mikään voi pysäyttää Sanaani. Muistakaa se! Ei mikään Maailmankaikkeudessa voi pysäyttää Sanaani. Sillä Minun Sanani eivät koskaan palaa turhana. Joten menkää ulos ja istuttakaa Siemeniä. Sillä sato on suuri, mutta työntekijöitä on vähän. Istuttakaa Siemenet, ja perustakaa puutarha, tuottakaamme hedelmää. Sillä loppu on edessänne.

Sillä Jehovan Rakkaus. Sillä Jeesuksen Kristuksen Rakkaus. Sillä Pyhän Hengen Rakkaus. Sillä kaiken sen Rakkaus mikä on Oikein, Hyvää, Rehellistä, ja Taivasta kohti Suunnattua, yhdessä Isän, Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Sillä teidän Jumalanne on kaikkien Jumala. Se on Puhdasta. Se on Tahratonta. Muistakaa se! Hän Rakastaa teitä kaikesta Sydämestään, mutta Hän haluaa kaikkea sitä mikä on Puhdasta, kaikkea mikä on Tahratonta, kaikkea mikä on Vanhurskasta.

Olkaa Hyviä Lapseni. Rakastaa toinen toistanne. Katukaa syntejänne, ja etsikää Poikaani Jeesus Kristus Nasaretilaista. Pyhä Henki tulee auttamaan teitä, opastamaan teitä, ohjaamaan teitä Taivaan portaille. Rauha olkoon kanssanne Karitsani, Lampaani, Siemeneni, Pikkuiseni. Rakkaudella ja Hellyydellä, Minä annan teille nämä asiat Profeettani, Reymundon kautta. Rauhaa ja Levollisuutta Lapseni. Tämä on Isänne Jehova, yhdessä Jeesuksen Kristuksen, ja Pyhän Hengen kanssa.

 

 

281. Raymond Aguilera - Profetia 30. Tammikuuta 1993 klo 9:16 am, Espanjaksi.

Hän pureskeli, ja hän mutusti rypäleen hampaillaan, ja teki synnin. Sillä hän pureskeli sitä, rypälettä ja hän teki syntien synnin, mielellään, hengellään, ruumiillaan. Hän mutusteli rypäleen, ja hän sylki sen pois. Paholaisen voimalla, mies, joka ei tiedä että rypäle on Jumalan Verta. Mies sylki ulos Poikani rypäleen, Pyhän Hengen rypäleen, Isän rypäleen.

Mies tulee kaatumaan. Hän tulee kaatumaan nopeasti ja lujaa, sillä Minä tulen iskemään häntä Kädelläni. Sillä hän sylkäisi rypäleen pois, ja teki syntien synnin. Sillä se mikä on Minun Pojastani on puhdasta, hyvää, ja se on kohdallaan, se on Isästä, Pojasta, ja Pyhästä Hengestä. Minä tulen iskemään häntä Jumalan Voimalla, ja hän tulee toivomaan ettei koskaan olisi syntynytkään. Sillä Minä tulen lyömään häntä koska hän sylkäisi pois Poikani rypäleen, Poikani Veren, kun hän söi Ehtoollista.

Minä kerron sinulle Maailma, Jumalan Huulilla, Isän Huulilla, Pojan Huulilla, Pyhän Hengen Huulilla. Jokainen joka syö Poikani Rypäleen, ja Ruumiin, Leivän, Ehtoollisen, ja jos he eivät syö sitä KUNNIOITTAEN Poikani Rakkautta, Isän Rakkautta, Pyhän Hengen Rakkautta, Minä isken heitä lujaa Kädelläni, ja Tarkalleen. Ja Minun Huuleni ovat Huulet jotka kertovat Totuuden, Tarkalleen.

MINÄ EN LEIKITTELE TEIDÄN KANSSANNE, IHMISET!! Tämä ei ole leikkiä. Tämä on totuus. Kaikki mikä on Pojastani, on puhdasta, ja hyvää, enkä Minä halua että te teette Ehtoollisesta pilaa. Sillä Ehtoollinen on Kallisarvoinen, se on Taivaasta, se on Isästä, Pojasta, ja Pyhästä Hengestä. Teidän täytyy avata korvanne sillä Minä kerron teille jotakin tarkalleen ja asian ytimeen. Jos te syötte ehtoollista, ja teette siitä pilaa, Minä tapan teidät!! Tämä on TÄSMÄLLISTÄ ja menee ASIAN YTIMEEN. Tämä on teidän Isänne joka kertoo teille Huulillaan SELKEÄSTI!!

Ehtoollinen on Kallisarvoinen ja se on Taivaasta, ja jos te kuvittelette että se on jotakin josta voitte tehdä pilaa, jos te kuvittelette voivanne tehdä pilaa Minun Pojastani, MINÄ TAPAN TEIDÄT!! Enkä Minä välitä siitä jos te pelästytte Sanoistani sillä teidän Isänne ei Valehtele! Teidän täytyy KUNNIOITTAA Ehtoollista, Rypälettä, Leipää, kaikkea Messuun liittyvää, kaikkea Ehtoolliseen liittyvää.

Teidän täytyy Kunnioittaa sitä. Sillä te syötte Poikani Ruumista Kunnioituksella, ja Tarkalleen, ja kerrotte Jumalallenne että Rakastatte Häntä kaikesta sydämestänne. Ja sellaisista asioista ei voi tehdä pilaa, millään tavalla. Kuuletteko Minua Maailma, avoimin korvin!!? Sillä sellaiset tyhmyydet eivät ole teidän Isästänne. Ne ovat paholaisesta ja Minä tulen tappamaan teidät Kädelläni.

Kuulitteko Minua!!? Siinä kaikki mitä teille aion sanoa. Mies joka söi Rypäleen, ja sylkäisi sen pois, hänellä tulee olemaan kolme päivää elinaikaa. Sitten Minä tapan hänet. Sillä hän ei Kunnioittanut Ehtoollista. Hän teki sen typerällä tavalla, ja hän kuvitteli että se oli jotain josta voi tehdä pilaa, mutta pilanteko tapahtui hänen omalla kustannuksellaan, ja paholaisen kustannuksella. Sillä Minä tulen lyömään heitä molempia.

Kuulitteko Minua Maailma? Tämä on teidän Isänne. Minä kerron teille totuuden tänä Päivämääränä, tänä Päivänä, Profeettani Reymundon avulla. Kuulitteko Minua Maailma? Tämä on teidän Isänne yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa.

280. Raymond Aguilera - Profetia 28. Tammikuuta 1993 klo 1:13 am, Espanjaksi.

Tiedätkö mitä? Naislääkäri, naislääkäri on sairas. Kyllä poikani, naislääkäri, josta sinulle kerroin. Naislääkäri, josta sinulle Huulillani kerroin, on sairas. Kyllä, naislääkäri on sairas, Reymundo, jos etsit häntä Jumalan Sydämellä. Sinä tulet huomaamaan että hän rakastaa Jumalaasi, mutta hän on sairas, eikä hän tiedä mitä hänen pitäisi tehdä.

Sinun täytyy kertoa hänelle, että Taivaan Jumala, Maailman Jumala, Hän, joka loi tähdet, Hän joka loi kaiken minkä näet, kaiken mitä kosketat, kaiken. Hän joka loi hänen ruumiinsa, Hän kuulee hänen kyyneleensä Taivaan korvilla, ja Kyynelillä. Kyllä, Reymundo, Hän on sairas, mutta Minä olen Lääkäri joka voi panna kaiken kuntoon, kerro se hänelle. Kerro se hänelle huulillasi, kädelläsi, sillä mitä kirjoitat, kerro hänelle!

Että Minä olen Lääkärien Lääkäri, ja Minä kuulen hänen kyyneleensä. Minä voin parantaa kaiken, kaikki sairaudet, ja käske häntä asettamaan katseensa Taivaan Jumalaan, yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Ja Minä näytän hänelle Jumalan tavan. Naislääkäri joka on sairas, kerro hänelle, sydämelläsi, sillä mitä kirjoitat, huulillasi, Jumalan tavasta. Niin, Reymundo, naislääkäri on sairas, eikä hän tiedä miten voisi parantaa itsensä, sillä häntä pelottaa.

Hän luulee että hän kuolee, mutta jos hän kohdistaa kaiken ruumiissaan, silmänsä, korvansa, uskonsa, Taivaan Jumalaa kohti, Häntä kohti, joka loi kaiken, Häntä kohti, joka loi hänen ruumiinsa, Hän tulee parantamaan hänet. Koska Hän kuuli hänen sydämensä kyyneleet. Niin, Reymundo. Hän tulee parantamaan hänet, koska Hän kuuli kyyneleet. Hän kuuli kaikki rukoukset, jota hän sydämensä kyynelillä rukoili.

Kuule Minua, Reymundo, kirjoita, ja pane alas kaikki mitä sinulle kerron. Sillä Minä haluan naislääkärin lukevan Isäsi Mieltä. Sillä, kerro hänelle, että Minä Rakastan häntä kaikesta Sydämestäni, mutta Minä haluan hänen suuntaavan kaiken, mitä hänellä on Taivasta kohti, ja Minä kosketan Häntä, ja Minä parannan hänet, täsmälleen.

Kiitos rukouksistasi, Poikani. Kiitos siitä, että kirjoitat kaiken, minkä Minä Käsken. Tiedän että sinulla on huolia niiden asioiden tähden joita tällä hetkellä tapahtuu, mutta kohdista sinäkin kaikki Taivasta kohti ja Minä näytän sinulle Jumalan tavan, ja Minä kerron sinulle, ja Minä annan sinulle ne ihmeet joista sinulle kerroin. Niin, siellä ne ovat, kaikki mitä sinulle kerroin antavani. Siellä ne ovat sinun edessäsi.

Minä rakastan sinua paljon, sillä sinä teet kovasti työtä, mutta kaikki sujuu hyvin, Reymundo. Taivaan Sota, Maailman Sota, kaikki menee niin kuin Minä sen järjestin. Kaikki menee niin kuin Jumalan Sana sen haluaa menevän. Sillä Minä aion sulkea tämän maailman. Ja kaikki se veri joka tulee iskeytymään lattiaa vasten, on kaiken pahan veri. Minä siivoan kaiken sen mikä tässä maailmassa on pahaa, ja Minä tulen lähettämään kaiken mikä on pahaa yhdessä paholaisen kanssa Kuiluun.

Katso kaneja, kaneja jotka juoksevat kedolla. Ne juoksevat lujaa! Sellainen on Jumalan Käsi, se tulee juoksemaan lujaa. Se tulee siivoamaan kaiken mikä on saastaista. Niin, Poikani tietää jo mitä hänen pitää tehdä, sillä Minä olen jo kertonut sen hänelle.

Oi, Reymundoni, lepuuta mieltäsi. Lepää. Minä tiedän että sinä haluaisit kirjoittaa lisää, ja ettet haluaisi tehdä mitään, mutta kirjoita kaikki. Minä autan sinua, mutta lepää poikani, kaikki menee hyvin. Sinä olet siellä missä Minä haluankin sinun olevan. Kyllä, Reymundoni, anna ruumiisi levätä, ja mielesi, ja Minä tulen antamaan sinulle lahjat joista sinulle kerroin. Nyt saapuu lahjojen päivä. Lepää, Reymundo.

 

 

279. Raymond Aguilera - Profetia ja Näky 26 Tammikuuta 1993, klo 21:30 illalla.

Näky:

Näin näyn kirkossa. Näin vuoren, ja sitten toisen, aivan samanlaisen. Sitten molemmat vuoret sulautuivat yhteen.

 

Profetia:

Kun olin matkalla kotiin kirkosta Herra sanoi: " Ne edustavat henkimaailmaa ja kiinteää maailmaa. Ne tulevat sulautumaan yhteen. Sota Taivaissa ja Sota Maan päällä tulevat muuttumaan yhdeksi." Se oli näyn tulkinta.

 

 

278. Raymond Aguilera - Profetia 26 Tammikuuta 1993, klo 12:25 päivällä.

"Herran ikkuna on auki Lapseni, Herran ikkuna. Muistakaa se!"

 

 

277. Raymond Aguilera - Profetia 26. Tammikuuta 1993 klo 12:10.

Ah, kyllä, kyllä poikani. Tiedän että olet turhautunut. Tiedän että olet väsynyt ja uninen. Sillä tulevina päivinä sinua pyydetään tekemään asioita jotka tulevat Kirkastamaan Ruumiin. Se tulee alustamaan tulevaisuutesi, omasi, ja uuden perheesi tulevaisuuden. Ole viisas. Ole vahva. Yritä olla Kärsivällinen.

Peukalo on liipaisimen päällä. Ase osoittaa Herran Taloa päin. Sillä Herran Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen Taloa tullaan ampumaan vihollisen luotien voimalla. Sillä vihollinen tulee Tunkeutumaan sisälle Poikani Taloon. Jeesus Kristus Nasaretilaisen Nimen kautta, Jumalanne Jehovan Nimen kautta, Pyhän Hengen Voiman kautta Kärsimykset ja Koettelemukset kestetään.

Sillä Arkki tullaan asettamaan uuteen Taloon, uuteen rakennukseen. Kohdistakaa katseenne Jeesus Kristus Nasaretilaisen suuntaan. Tarkkailkaa Maailmaa, miten se muuttuu kuukaudesta kuukauteen, kriisistä kriisiin. Muistakaa mitä Profetioissa sanottiin, ja tarkkailkaa maailmaa kun se täyttää Profetiat. Sillä Sana jonka Jehova Jumalaa sanoo, se toteutuu.

Espanjaksi:

Minun Taloni on sekaisin kauttaaltaan sillä he eivät tiedä mitä pitäisi tehdä. Heillä on kokonainen pyörremyrsky kaikista niistä sanoista joita siellä on, jotka menee kaikkiin eri suuntiin. Kukaan ei ole välimaastossa, on vain Kuilu. Avatkaa silmänne ja katsokaa Jumalanne Sanaa, Pyhän Hengen Sanaa, teidän Isänne Sanaa, Jeesuksen Sanaa, ja Minä jaoin kaikki maailman vedet näyttääkseni teille Jumalanne Voiman.

Minä kerron teille asiat jotka tulevat tapahtumaan. Jos te ette usko Minua, ja jos te piilotatte päänne hiekan alle, Poikani tulee tulemaan ja Hän tulee lähtemään, ettekä te tule tietämään siitä mitään, sillä te piilotitte päänne hiekan alle. Kaikki mikä on Pojastani on Voimaa, kaikki mikä on Pyhästä Hengestä on Voimaa, kaikki mikä on Isästä on Voimaa, eikä kukaan voi muuttaa Isänne Sanaa.

Teidän täytyy etsiä Poikaani henkenne sydämellä. Täyttäkää taskunne maan hiekalla, ja sillä tavalla, hiekka tulee näyttämään teille kuinka monta palaa Jumalan Ruumista tässä Maailmassa on. Jos te ette avaa silmiänne, ja korvianne, ja lue Raamattua Jumalan tavalla, Jumala tulee tulemaan, ja Hän tulee lähtemään pois, ettekä te edes tule tietämään sitä koska te ette lukeneet Raamattua.

Te tulette muuttumaan sokeiksi ja kuuroiksi sillä kaikki kohdat, siitä mitä on tapahtunut, siitä mitä tapahtuu, ja siitä mitä tulee tapahtumaan ovat Raamatussa. Opiskelkaa ja rukoilkaa, ja Minä, ja Poikani, ja Pyhä Henki tulemme suojelemaan teitä. Poikani ja Tyttäreni tämä on teidän Isänne yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Kuulitteko Minua? Herätkää! Etsikää Poikaani Jeesusta, ja Minä tulen näyttämään teille Jumalan asiat, tarkalleen, Isänne Rakkaudella, Pojan Rakkaudella, ja Pyhän Hengen Rakkaudella.

Kyllä, se on totuus. Kaikki mikä on vihreää tulee muuttumaan punaiseksi. Kaikki mikä on sinistä tulee muuttumaan vihreäksi. Kaikki mikä on keltaista tulee muuttumaan greipinväriseksi. Kyllä, tämä on totuus. Kaikki värit tulevat muuttumaan. Kaikki hiilestä oleva, kaikki mikä on mustaa tulee muuttumaan valkoiseksi. Sillä Minä aion puhdistaa kaiken mikä on likaista Pyhän Hengen Voimalla. Herätkää, ja opiskelkaa. Minä tulen näyttämään teille miten. Tämä on Isä, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa, Poikani ja Tyttäreni.

 

 

276. Raymond Aguilera - Näky 25 Tammikuuta 1993, klo 11:50 aamupäivällä.

Näen askeleita lumessa.

 

 

 

275. Raymond Aguilera - Näky 23 Tammikuuta 1993, klo 13:49 iltapäivällä.

Näky metallisesta rakentajan suojakypärästä. Joku ottaa vasaran ja taltan. Ne asetetaan kypärän päälle, ja vasara iskee talttaa. Taltan kärki sulaa kuin voi, eikä sillä ole mitään vaikutusta metalliseen suojakypärään. On kuin taltan kärki olisi tehty äärimmäisen pehmeästä hyytelöstä.

 

 

 

274. Raymond Aguilera - Näky 23 Tammikuuta 1993, klo 13:49 iltapäivällä.

Näky monista hiilikaivomiehistä joilla on metalliset suojakypärät joiden päällä loistaa valo. He kävelevät sisään kaivokseen.

Näen hiilikaivosmiehen joka kantaa selässään (reppuselässä) toista hiilikaivosmiestä sisällä kaivoksessa. He ovat likaisia ja kävelevät yksinään.

 

 

 

273. Raymond Aguilera - Näky 23 Tammikuuta 1993, klo 13:44 iltapäivällä.

Näen metallisen rakentajan suojakypärän. Kypärän edustalla on ristinmerkki jonka ympärillä on tähtiä.

 

 

 

272. Raymond Aguilera - Profetia ja Näky 23 Tammikuuta 1993, klo.13:41 iltapäivällä.

Näen suuren liikennemerkin jossa palaa punainen, keltainen ja vihreä valo.

Herra sanoo:"Pysähdy, Katsele, ja Kuuntele."

 

 

 

271. Raymond Aguilera - Näky 23 Tammikuuta 1993, klo 13:37 iltapäivällä.

Näen jotain tieteellisesti mahdotonta. Näen sateenkaaren keskellä yötä. Voin nähdä kaupungin valot kaduilla ja rakennuksien valot ovat päällä. Näen täyden sateenkaaren joka kulkee yöllisen taivaan poikki ja alue näyttää San Franciscon Lahtialueelta, mutta en ole varma.

270. Raymond Aguilera - Näky 23 Tammikuuta 1993, klo 13:29 iltapäivällä.

Näky miehestä joka näyttää kieltä. Sitten kieli muuttuu käärmeen kieleksi. Kieli on kaksihaarainen ja kapea.

 

Näky koirasta, villistä koirasta, sellaisesta joita viidakossa näkee.

Sitten näky Lampaan kasvoista.

 

 

 

269. Raymond Aguilera - Profetia 23 Tammikuuta 1993 klo 13:22, Englanniksi.

Niin Ray, hetki, joka teille aikaisemmissa Profetioissa paljastettiin, pedon hetki, se tullaan asettamaan asemaansa. Kokous johon peto vastikään osallistui, oli täydellinen menestys. Kaikki kovakuoriaiset jotka kokoukseen osallistuivat, olivat hyvin iloisia, he riemuitsevat. Sillä ruoka jota he söivät, oli paholaisesta. Tällä hetkellä he ovat tyytyväisiä syömäänsä ateriaan. Tämän maailman Madot tulevat enenemään, lisääntymään, julkitulo maailmalle tulee kohdistumaan kun peto (?).

Se mitä tapahtuu on, että peto paljastaa suuren suunnitelman. Tämän oman älykkyytensä julistuksen, joka varsinaisesti muodosti liiton hänen ja paholaisen välille. Lentokoneet tulevat lentämään, kovakuoriaiset tulevat rakentamaan, taivaalla tulee satamaan, ja maailman huomio tulee kohdistumaan väärään suuntaan. Sillä peto tulee manipuloimaan tiedotusvälineitä sellaiseen suuntaan joka on vastakkainen Jumalan Sanalle. Se mikä tulee olemaan oikein, on itse asiassa väärin, ja se mikä tulee olemaan väärin, on itse asiassa oikein.

Maailman tiedonvälitys tulee olemaan puolueellista, tulee olemaan pedosta, ja peto on Saatanan kontrolloima. Joten älkää olko nopeita tuomitsemaan. Sillä se mikä on valkoista tulee olemaan mustaa, ja se mikä on mustaa tulee olemaan valkoista. Olkaa hyvin varovaisia Lapseni, Karitsani, Lampaani. Sillä monet tulevat tulemaan petetyiksi, ja moni tulee lankeamaan. Sillä pedon toiminta on kaiken pahan toimintaa.

Lukekaa Raamattua, opiskelkaa, pysykää keskittyneinä, pysykää vireinä. Sillä jotkut teidän NIIN KUTSUTUISTA SUURMIEHISTÄNNE työskentelevät vihollisen hyväksi. Älkää antako pettää itseänne. Keskittykää Jeesus Kristus Nasaretilaiseen, Isäänne Jehovaan, ja Pyhä Henki tulee opastamaan teitä, ja ohjaamaan teitä. Muistakaa Sanani, se mikä kuulostaa kauniilta, mikä kuulostaa oikealta, saattaa olla väärin.

Sillä tämän maailman, tämän planeetan tiedonvälitys tulee vahvistamaan Saatanan sanan, pedon kautta, tämän järjestön kautta. Väärä profeetta tulee aloittamaan kampanjansa joukkotiedotusvälineiden kanssa. Hän tulee aloittamaan planeetan arvojärjestelmän muuttamisen, ja kohdistamaan sen Antikristuksen suuntaan.

Kuunnelkaa tarkkaan, hyvin, hyvin tarkkaan mitä tiedotusvälineissä sanotaan. Sillä he tulevat käyttämään hyväkseen tiedotusvälineitä tuhotakseen vanhurskaat, tuhotakseen Jumalan Sanan. Keskittykää Raamattuun, Roomalaiskirjeeseen, Aikakirjoihin, Efesolaiskirjeeseen, Ilmestyskirjaan, Heprealaiskirjeeseen, ja viimeistelkää se Evankeliumeilla, Jumalan Sanalla, Poikani Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen, yhdessä Pyhän Hengen, ja Isän, Jehova Jumalan, kanssa. Olkaa varovaisia Lampaani. Olkaa varovaisia Siemeneni. Sillä se mitä kuulette, se mitä luette, sillä se mitä tämän maailman tiedonvälityksessä näette, tulee olemaan korruptoitunutta. Väärä profeetta on paikalla. (kieliä)

Katsokaa taivaalle. Katsokaa taivaalle. Taivaalla tulee näkymään merkki. Katsokaa taivaalle Lapseni. Te tulette näkemään ihmeitä. Te tulette näkemään ihmetekoja. Te tulette näkemään, ja tuntemaan, ja aistimaan kuinka Pyhän Hengen Läsnäolo työskentelee planeetalla. Teidän Isänne ei hylkää teitä. Muistakaa Se! Jeesus Kristus Nasaretilainen ei koskaan hylkää teitä. Muistakaa se! Pyhä Henki ei koskaan hylkää teitä. Muistakaa se! Tapahtuipa mitä hyvänsä keskittykää Jumalaanne. Pysykää vahvoina, rakastakaa toinen toistanne, auttakaa toinen toistanne, ja teidän käy hyvin. (kieliä)

Katsokaa taivaalle. Katsokaa taivaalle, ja te tulette näkemään, ja te tulette tietämään, että Jehova ei Valehtele. (kieliä)

 

 

268. Raymond Aguilera - Profetia 22. Tammikuuta 1993 klo 11:56 am, Espanjaksi.

Niin, Reymundo, se inhottaa Minua. Se inhottaa Minua. Maanjäristyksen aika on täällä. Se on täällä! Sinun täytyy kohdistaa silmäsi Taivasta kohti, kaiken sen vuoksi mikä on hyvää, kaiken sen vuoksi mikä on Kristuksesta, kaiken sen vuoksi mikä on Isästä, kaiken sen vuoksi mikä on Pyhästä Hengestä. Sillä Maanjäristyksen aika on täällä. Avaa silmäsi. Avaa korvasi.

Taivaan Liekki tulee saapumaan. Kaikki asiat jotka sinulle Profetioissa olen sanonut ovat Oikein ja Asian Ytimeen. Sinun täytyy nähdä ne asiat jotka ovat vilpittömiä, jotka ovat puhtaita. Asiat jotka ovat sinun Isästäsi yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Maa tulee avautumaan ja saastaiset asiat tulevat tulemaan ulos. Sillä kaikki mikä on saastaista on maasta, Kuilusta. Tiedän etteivät ihmiset tule uskomaan sinua, mutta sillä ei ole väliä. Se mikä on tärkeää, on että Me tulemme puhdistamaan kaiken mikä on saastaista.

Ja Kalifornian osavaltio on saastainen ja Maailmassa on muitakin alueita jotka ovat samanlaisia. Me tulemme alkamaan puhdistamaan kaikkea mikä on saastaista Taivaan Sanan avulla, kaiken sen Sanan avulla, mikä on hyvää. Tämä on sinun Isäsi, kyynelillä Minä kerron sinulle siitä mitä tulee tapahtumaan.

Kirjoita alas kaikki mitä sinulle kerron, ja sillä tavalla he tulevat uskomaan. He tulevat uskomaan ihmeiden vuoksi joita aion tehdä tässä Maailmassa, kaikkialla Maailmassa. Aion näyttää heille kuka Jumala on. Sillä Minä aion puhdistaa kaiken pahan. Poikani, yhdessä Enkeleiden kanssa, taistelee Maailmassa, he taistelevat Taivaassa Isäsi Voimalla, Pojan Voimalla, ja Pyhän Hengen Voimalla.

Kaikki tullaan puhdistamaan, ja Minä aion sulkea tämän Maailman Kirjan. Sydämen asioiden täytyy olla puhtaita. Kuulitko Minua? Kalifornia on saastainen, kerron sinulle tämän kyynelillä. Maa tulee erottelemaan, Taivaan luudalla, Minä tulen laittamaan sisälle kaiken mikä on pahaa.

Miten sääli etteivät Maailman ihmiset usko Jumalan Sanaan. Miten sääli. Mutta se mikä on Taivaasta on Puhdasta ja kaikki mikä on Maailmasta on saastaista.Kaikki kirkot, kaikki ihmiset, Minä tulen pelastamaan ainoastaan ne jotka uskovat Jumalaan, Poikaan, ja Pyhään Henkeen. Ne, joilla on Tahraton, Puhdas ja Kirkas sydän.

Lopuilla tulee olemaan mahdollisuus taivaan liekin Sateessa. Sillä Minä käsken, ja käsken, ja käsken heitä. Ja he sulkevat silmänsä, korvansa, ja tekevät sen mitä uskovat ja mitä haluavat.

Miten sääli, Reymundo! Sillä Minä rakastan heitä kaikkia, mutta aika on saapunut jolloin Minun täytyy oikaista kaikki paha ja panna se järjestykseen. Tiedän että sinun on ollut vaikea luottaa Jumalaasi, sydämen asioihin, mutta Jumalan askeleet ovat toisinaan vaikeita. Mutta suuntaa katseesi Taivaaseen, Minun Poikaani, yhdessä Pyhän Hengen ja Minun kanssani, sinun Isäsi tulee auttamaan sinua. Sinun askeleesi ovat Minun Askeleitani, älä huolehdi naisista, pastoreista, älä mistään.

Meillä on töitä tehtävänä. Meillä on asioita tehtävänä. Meidän täytyy käännyttää kaikki mikä on saastaista, kaikki mikä on Isästä, Pojasta, ja Pyhästä Hengestä, ja Meidän täytyy suunnata se Taivasta kohti. Sinä luulet että se on hyvin suuri työ, mutta sinun Jumalallesi ei mikään ole suurta. Hän voi tehdä kaiken yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Kuule vain Sanani ja tee niin kuin sanon, ja kaikki tulee menemään hyvin. Älä murehdi mies- ja naispuolisten ystäviesi vuoksi, sillä kaikki mikä on Jumalasta tulee korjaantumaan.

Katso Päivämäärää. Maailman Päivämäärää, Minä tulen näyttämään sinulle asiat hyvin selkeästi. Älä pelästy, mutta se on totuus. Tulen antamaan sinulle lahjat joista puhuin. Ne tulevat olemaan aikaisempaa suorempia, ja Pyhän Hengen Voima tulee kasvamaan hetki hetkeltä, päivä päivältä. Jokaisena päivänä, Päivämäärä tulee lähemmäksi. Pidä hauskaa tänä iltana ystäväsi kanssa, Minä olen sinun kanssasi.

Sillä Jumalan Voimaa ei kukaan voi pysäyttää. Minä kerron sinulle totuuden. Minä kerron sinulle selkeästi, ja tarkalleen. Älä huoli ystävistäsi sillä kukaan ei voi pysäyttää sinua. Sillä Jumalan Sana on hyvin tärkeä, ja Minä aion käyttää sinua. Kuulitko Minua, Reymundo? Minä aion käyttää sinua sillä Meidän täytyy kääntää Jumalan Ruumis Taivasta kohti. Olen väsynyt kaikkeen siihen mitä tänään on tapahtunut.

Meidän täytyy koota kaikki jotka ovat vapaana niiden kanssa jotka ovat saastaisia, ja Meidän täytyy erotella heidät. Niin, Reymundo, kuule Minua. Sillä pyhiä on joka puolella. Meidän täytyy koota heidät yhteen, ja näyttää heille tie, ja suunnata heidät Taivasta kohti.

Älä murehdi, Minä tunnen sydämesi. Minä tiedän mitä Meidän täytyy tehdä. Sinulla on enemmän voimaa kuin uskot. Sinulla on enemmän uskoa kuin luulet. Minä tiedän että sinä puhut asioista joita et tunne koska sinun uskosi ei tunne niitä, mutta Minä tunnen sinun uskosi, Minä tunnen sydämesi, ja Minä tunnen henkesi paremmin kuin sinä. En aio lyödä sinua, sillä sinä ajattelet asioita joita et tunne. Sillä Minä luen sydäntäsi. Se on se mikä on tärkeää, sydän. Kadu! Jos uskot tehneesi jotain väärin, mutta Minä tunnen Taivaan asiat, Minä tunnen hyvät asiat.

Tiedän että pääsi menee sekaisin, etkä tiedä mitä sinun pitäisi tehdä, mutta se johtuu paholaisesta. Hän haluaa saada sinut lankeamaan. Hän haluaa työntää sinut kumoon ja hän haluaa hyppiä ruumiisi päällä kaikella paholaisen voimalla. Hän haluaa leikata kurkkusi auki, mutta hän ei voi koskea sinuun.

Kuulitko Minua, Reymundo? Älä huolehdi kenestäkään naispuolisesta ystävästäsi, ja Minä puhun sinulle suoraan. Älä huolehdi. Älä huolehdi ihmisestä, pastoreista, poliiseista, sotilaista. Sillä Minun Käteni on Raskas, ja Minä tulen ojentamaan kaikkea mitä täytyy ojentaa. Minä tiedän mitä tulee tapahtumaan, etkä sinä koskaan tule lähtemään pois sillä Minä luen sydäntäsi. Sinä et koskaan tule hylkäämään Minua. Sinä uskot että saattaisit epäonnistua, mutta Minä tiedän että niin ei käy. Sinä olet hyvin vahva, mutta mielesi ei tiedä sitä.

Minä tulen näyttämään sinulle, Reymundo, Maailman asiat, mutta maa tulee aukeamaan, ja Taivaan luudan avulla, Minä tulen työntämään kaiken saastaisen Kuiluun. Kerro kaikille Maailmassa, että Taivaan Isäsi, sinun Jumalasi, kertoo sinulle kaikella vakavuudella asioita.

Sillä Hän ei leikittele Jumalan asioilla. Hän puhuu Asian Ytimeen. Hän puhuu Selkeästi. Jos Minä sanon työntäväni jonkin alas, Minä työnnän sen alas. Jos Minä päätän nostaa jotakin ylös, Minä nostan sen ylös. Se ei mene niin että sanotaan jotakin, ja sitten se muuttuu, ja Minä kerron teille nämä asiat Sydämeni Rakkaudella. Toisinaan, Minä kerron asiat hyvin ankarasti, mutta Minuun koskee se että Minun täytyy tehdä mitä Minun täytyy tehdä, mutta loppu on saapunut.

Pidä Hauskaa tänä iltana ystäväsi juhlissa. Minä autan sinua Enkeleitteni kanssa, yhdessä Pyhän Hengen, ja Pojan kanssa. Kaikki auttavat sinua, Reymundo. Luota Jumalaasi. Siinä kaikki mitä sinulle aion kertoa, mutta nyt saapuu maanjäristys. Haluan sinun menevän, ja ostavan vähän lisää ruokaa, ja odottavan. Odota, sillä nyt se saapuu. Kuulitko Minua, poikani? Minä suojelen sinua, taloasi, tavaroitasi, sillä sinä olet Minun Pieni Pyhimykseni. Nähdään taas.

 

 

267. Raymond Aguilera - Profetia 19. Tammikuuta 1993 klo 12:06 pm, espanjaksi.

Tiedättekö mitä, Minä aion näyttää teille asiat jotka teidän tarvitsee tietää. Sillä nyt saapuu paholainen hampaidensa kanssa. Teidän täytyy kuunnella Minua! Teidän täytyy aukaista korvanne ja silmänne, ja kääntää nokkanne osoittamaan Taivasta kohti. Jumalan,Jeesuksen, Ruumiin Liha on Hyvin Makeaa, ja paholaisella on himo kaikkeen makeaan. Minä tahdon teidän aseistavan itsenne. Tiedän että te ette ymmärrä mitä Minä teille nyt sanon.

Sillä te ette tutki Raamattua, ettekä te tiedä mihin uskoisitte, mutta sitä mitä vastaan te taistelette Sodassa, te ette pysty näkemään, ettekä koskettamaan. Te olette henkien Sodassa. Paholaisen henkien, ja jos te haluatte voittaa, teidän täytyy oppia Jumalan Sana, ja sillä tavoin teillä on mahdollisuus. Sillä hengille sillä ei ole merkitystä mitä he käyttävät teidän tappamiseenne, mitä he käyttävät teitä vastaan, päittenne ja ruumiinne päällä. Kaikki mikä on pahaa tulee pimeyden hengiltä. Paholaisen hengiltä.

Ne eivät tahdo teidän tutkivan Raamattua. Sillä jos te avaatte sen Kirjan ja luette ja opiskelette, ne tietävät ettei niillä ole mitään mahdollisuuksia. Mutta jos ne onnistuvat huijaamaan teitä, jos ne onnistuvat pelottelemaan teitä tuolla tavoin, ne voittavat. Sillä te ette aukaisseet Kirjaa teidän Jumalanne Sanasta. Mutta teidän täytyy aseistaa itsenne joka päivä Jumalan Sanalla. Kun te aistitte pimeyden henget ympärillänne, heittäkää niitä Jumalan Sanalla. Heittäkää niitä asian Ytimeen, Vilpittömästi ja Pyhän Hengen Ja teidän Jumalanne Rohkeudella, Pojan, Isän ja Pyhän Hengen rohkeudella. Sillä sillä tavalla te voitte pelastaa itsenne ja tulla urheiksi.

Sillä kaikkien teidän jotka tunnette Poikani Jeesuksen, teidän Kristuksenne, täytyy Aseistaa itsenne Jumalan Sanalla. Sillä pimeyden henget eivät ole asioita joilla voi leikkiä. Ne ovat hyvin vakavia asioita, ne ovat kaikkea sitä mikä on pahaa. Ne voivat tappaa teidät jos te ette käytä Jumalan Sanaa. Opiskelkaa ja näyttäkää veljellenne ja siskollenne, pojallenne ja tyttärellenne, kaikille jotka tunnette. Ja sillä tavalla he voivat pelastaa itsensä. Sillä te ette pysty näkemään niitä, ettekä koskettamaan niitä, ja ne ovat siellä, teidän ympärillänne, käyttäen hyväkseen kaikkea mitä vain voivat, pelotellakseen teitä. Sillä ne haluavat syödä teidät.

Ne haluavat ottaa teidät mukanaan Helvetin Kuiluun. Sillä ne ovat jo itse menettäneet oman mahdollisuutensa. Ja nyt ne haluavat ottaa mukaansa kaikki jotka saavat, paholaisen tapaan. Älkää pelästykö siitä mitä Minä teille sanon. Sillä Minä puhun teille kaikella vakavuudella ja kerron totuuden. En halua että te eksytte. En halua että te kätkette päänne hiekkaan, jos te tahdotte pelastautua. Sillä Minä haluan pelastaa teidät Taivaan Rakkaudella, Poikani Jeesuksen, ja Pyhän Hengen Rakkaudella. Minä puhun teille totta.

Sillä jos te olette Minun Lampaitani, Minun Siementäni, te tulette kuulemaan Minua ja tekemään sen minkä Minä käsken. Sillä teillä on teidän Jumalanne Rakkaus. Hänen, joka loi kaiken, Maailman, Tähdet, kaiken minkä näette, kaiken mitä kosketatte, ja kaiken sen mitä te ette näe. Aseistakaa itsenne, Aseistakaa itsenne Jumalan Sanalla.

Kuulitteko Minua? Tämä on teidän Isänne, Hän joka loi kaiken yhdessä Sanansa ja Pyhän Hengen kanssa. Nyt saapuu loppu. En tahdo pelästyttää teitä mutta Minun täytyy kertoa teille totuus. Sillä sillä tavalla te pystytte pelastautumaan. Te ette voi pelastautua jos Minä Valehtelen teille. Sillä kaikki mikä tulee Taivaan Jumalalta on Puhdasta ja Oikeaa ja menee Asian Ytimeen. On paljon pahoja henkiä jotka tahtovat tehdä pahaa kaiken sen takia mitä te teette. Minä tahdon antaa teille mahdollisuuden. Minä tahdon antaa teille mahdollisuuden elää kanssani Taivaassa.

Mutta jos te teette itsenne kuuroiksi, paholainen tulee syömään teidät, ja se on totuus. Minä puhun teille Taivaan Rakkaudella, Poikani ja Pyhän Hengen Rakkaudella. Tiedän että tällä hetkellä te ette pysty ajattelemaan. Te olette hyvin surullisia, sillä te ette pysty ymmärtämään sitä mitä Minä teille kerron, mutta tämä on totuus. Te tiedätte että se on totuus. Minä tulen näkemään teidät, Poikani ja Tyttäreni, tehkää itsenne vahvoiksi, sillä Minä en halua, enkä pidä siitä, että te kärsitte.

Minä otan teidät mukanani Taivaaseen, Minä Halaan ja Suukotan teitä, sillä nyt saapuu lopun aika. Minä kerron teille kyynelehtien hengistä, pimeyden ja mustuuden hengistä, kaikesta siitä mikä on pahaa ja likaista. Me tulemme näkemään, ja Minä tulen puhumaan teille enemmän teidän Jumalanne Sanoja tulevina päivinä. Minä puhun teille Rakkaudella, sillä te olette Minun Lampaitani. Opiskelkaa, tehkää se Isänne ja Pojan ja Pyhän Hengen takia.

 

 

266. Raymond Aguilera - Näky 18. Tammikuuta 1993.

Näen kuvan henkilöstä joka on karusellissa ja ratsastaa Karusellihevosella. Hän menee ylös ja alas. En pysty näkemään onko siinä mies, nainen vai lapsi.

 

 

265. Raymond Aguilera - Profetia 18. Tammikuuta 1993 klo 00:56 am.

Espanjaksi:

Hiili, Hiili, tämä on teidän Jumalanne Sana. Kaikki mitä näette, kaikki mitä kosketatte, tulee muuttumaan mustaksi, kuin hiili. Mustaksi kuin hiili, sillä kaikki mikä on likaista, on paholaisesta, ja kaikki mikä on mustaa, on likaista…, on paholaisesta. Kuulkaa Minua korvillanne. Katsokaa Minua silmillänne. Se mitä teille kerron on totuus, kaikki mitä näette, kaikki mitä kosketatte, tulee muuttumaan kuin hiileksi.

Sitten Tähti tulee tulemaan, ja Tähti tulee puhdistamaan kaiken. Tähti joka on Taivaasta. Kuulitteko Minua Poikani, Tyttäreni? Tähti on saapunut. Poikani tulee saapumaan Pilvessä kuten aikaisemmin teille kerroin. Se on saapunut. Jos tahdotte asua Taivaassa yhdessä Isänne, Pojan, Pyhän Hengen kanssa. Lukekaa Raamattua, opiskelkaa, tehkää itsenne vahvoiksi, tehkää itsenne koviksi, Poikani Kristuksen, teidän Herrojenne Herran, Kuninkaiden Kuninkaan Veren takia.

Kuulitteko Minua, se on saapunut? Se on täällä, kaikki mitä sanoin tulee alkamaan. Jos vaivutte uneen, te tulette tekemään itsenne mustiksi kuin hiili ja hiili on Kuilun liekkejä varten. Niin että voitte lämmittää paholaista. Sillä te olette hiiliä ja hiili on polttamista varten. Kuulitteko Minua? Onko teillä korvat auki? Onko silmänne auki? Sillä sen mitä teille kerron, Minä kerron kaikella vakavuudella, Minä kerron teille totuuden, Minä kerron sen teille Sydämelläni.

Pankaa se mieleenne, Raamattuunne, sydämeenne, sillä se mitä Minä sanon, tapahtuu. Teidän täytyy OPISKELLA Jumalan Sanaa. Teidän täytyy tehdä kaikkea sitä, mikä on Hyvää, kaikkea mikä on Puhdasta. Poikani ja Tyttäreni, nouskaa ylös ja lähtekää etsimään veljiänne ja siskojanne jotka eivät tunne Jumalan Sanaa. Jollette halua heidän tulevan hiilen kaltaisiksi. Teidän täytyy etsiä heitä. Sillä kaikki mikä on hiilestä, tulee palamaan, kaiken sen liekillä mikä Kuilussa on likaista, paholaisesta. (kielet)

Englanniksi:

Kuuntele, Ray, hetki on määrätty, päivä on asetettu. Ole kärsivällinen. Se on lähempänä kuin tajuat. Sinä tiedät ja Minä tiedän että se mitä olen sanonut, on oikein, se on selkeää, se menee asian ytimeen. Sinun Profetioitasi luetaan ympäri maailman. Jumalan Sana asetetaan Karitsojen, Lampaiden sydämiin. Sinun työsi, sinun kirjoituksesi herättävät ihmisiä eloon.

Tule, tule poikani, iloitse, sillä luvattu päivä ja hetki on täällä. Sillä Jehova Jumala pelastaa. Sillä Jehova Jumala vastaa rukouksiin. Sillä Jehova tulee täyttämään Kirjaimellisesti kaiken, mitä Hän sanoi tekevänsä. Ole vahva! Ole Rohkea! Kadu syntejäsi. Keskity Jeesus Kristus Nasaretilaiseen ja AINOASTAAN JEESUS KRISTUS NASARETILAISEEN.

Ole vahva, poikani. Ole viisas, Pyhän Hengen Voima on kanssasi. Pian tulet tuntemaan Jumalan Voiman. Minä Rakastan sinua. Tulen suojelemaan sinua, mutta jatka sinnittelyä vielä vähän aikaa. Sinä pystyt siihen. Pyhän Hengen Voiman kautta, tulet vastaanottamaan opastusta ja ohjausta. Ole kärsivällinen, kaikki tullaan toimittamaan suunnitelman mukaisesti. Ole vahva! Ole rohkea! Ole viisas!

 

 

264. Raymond Aguilera - Profetia 14. Tammikuuta 1993 klo 16:21, Espanjaksi.

Tiedätkö mitä, poikani? Taivas tulee muuttumaan pimeäksi. Päivä tulee, jolloin taivas muuttuu mustaksi. Te ette tule voimaan nähdä yhtään mitään moneen päivään. Sillä taivas tulee muuttumaan mustaksi kaikesta siitä saastasta, mitä Maailmassa on. Te ette tule voimaan nähdä pilviä. Te ette tule voimaan nähdä kuuta. Koko taivas tulee muuttumaan pimeäksi. Kuulitko Minua, poikani? Nyt saapuu päivä, jolloin kaikki mikä taivaalla on, tulee muuttumaan Pimeäksi ja Mustaksi.

Kuulitko Minua, Reymundoni? Raamatun Päivä on saapunut. Tiedän että olet tehnyt töitä pelokkaana. Sillä sinua pelottaa asiat jotka sinulle kerron, mutta kaikki mitä sinulle kerron on totta. Se on oikein, tarkalleen, kirjoita vain alas kaikki mitä sinulle kerron, ja sillä tavalla kuin sen kerron. Ja Minä tulen suojelemaan sinua. Minä tiedän että sinä tiedät että paholainen haluaa syödä sinut. Hän haluaa pysäyttää sinut sakkolappujen avulla, paholaisen voimalla. Älä huoli. Minä annan sinulle rahat autosi korjausta varten. Tee vain niin kuin Minä sanon. Tee itsesi vahvaksi ja rukoile.

Hän ei voi koskea sinuun, sillä Minun Enkelini ovat sinun ympärilläsi. Sota jota ympärilläsi käydään, on hyvin rankkaa tällä hetkellä. Paholainen on hyvin vihainen siitä, mitä kirjoitat. Sillä sinä kirjoitat alas totuuden eikä paholainen pidä totuudesta. Mutta Minä olen kaiken Jumala, Maailman, Taivaan, kaiken sen mitä on, ja kaiken sen, mitä tulee olemaan. Ja se mitä Minä sanon, tapahtuu ja se toteutuu. Paholainen ei ole mitään.

Poikani tulee lähettämään hänet Kuiluun ja Hän tietää että se on totta. Hän pelkää sinua, Reymundo. Hän pelkää suuresti, sillä hän tietää että sinulla on Minun Sanani, ja Minun Sanani tulee pysäyttämään hänet. Ei ole mitään mitä hän voisi tehdä. Tee itsesi vahvaksi. Tutkistele Raamattua sillä nyt saapuu päivä, jolloin taivas pimenee. Kirjoita se alas tietokoneellesi. Tämä on sinun Isäsi. Hän, joka loi kaiken Sanani avulla ja Pyhän Hengen kanssa. Kuulitko Minua? Taivaan asiat ovat Taivaan asioita, ja Maailman asiat ovat Maailman asioita.

Nyt saapuu naiseen liittyvä päivä, josta sinulle kerroin. Odota Reymundo, sillä siinä hän on nenäsi edessä. Ole kärsivällinen, sillä se mitä Minä sanoin tulee tapahtumaan. Älä huolehdi perheestäsi. Sillä Minä suojelen heitä Kädelläni, äitiäsi, isääsi, poikaasi ja tytärtäsi, veljiäsi ja siskojasi, ja sinun ystäviäsi, sillä sinä teet Isäsi työtä ja se mitä sinun Isäsi sanoo, on Totuus.

Minun Poikani on valmis noutamaan kaikki Puhtaat, kaikki Hyvät, kaikki jotka ovat Meidän. Loput joutuvat kärsimään Sodassa, kaiken pahan keskellä. Sillä he eivät etsineet veljiä ja siskoja kaduilta, niitä jotka ovat sairaita, niitä jotka ovat vanhoja. Sillä he eivät tehneet mitä Poikani käski tekemään.

Miten sääli! Sillä heillä on Laki käsissään mutta he haluavat ainoastaan tehdä sitä mitä itse haluavat. He etsivät rahaa ja he luulevat olevansa jumala. Miten sääli! Sillä siinä se on heidän nenänsä edessä, kaikki mikä on oikein, kaikki mikä on hyvää, mutta he eivät tehneet mitä Poikani käski tekemään.

Sen takia he joutuvat kärsimään. Sillä Minun on osoitettava heille, kuka on Jumala, joka loi Tähdet, Maailman, kaiken mitä he Näkevät, kaiken mitä he Koskettavat, Minä loin sen kaiken. He eivät luoneet mitään, ainoastaan ongelmia Poikani Ruumiin perheille. Sen takia he joutuvat kärsimään, sillä heillä on suuret luulot itsestään.

Mutta poikani…, tee sinä vain niin kuin Minä sanon, ja Minä annan sinulle kaiken mitä sanoin. Älä itke. Älä itke. Minä tiedän että sinä tiedät, mitä tulee tapahtumaan. Sydämeeni sattuu, sillä sinä tiedät enemmän kuin kaikki jotka tutkivat Raamattua. Mutta heidän täytyy oppia kovan kautta. Sillä he luulevat itsestään suuria.

Poikani, Minä Halaan ja Suukotan sinua sitten kun tulet Taivaaseen, mutta tee itsesi vahvaksi nyt sillä sinä olet Maailmassa. Minä pidän siitä päättäväisyydestä, joka sinulla on Sanani suhteen. Tiedän että haluat suojella sitä Jumalan tavalla. Puhun sinulle kaikella vakavuudella, Minä Rakastan sinua kaikesta Sydämestäni, tee itsesi vahvaksi.

Sillä nyt saapuu päivä jona he tulevat vihastumaan sinuun, mutta älä huoli. Sillä Minä suojelen sinua. Sillä sinä olet Minun. Minä suojelen sitä, mikä on Minun, mutta kirjoita kaikki mitä sinulle kerron. Paholainen ei voi tehdä mitään. Kuulitko Minua, Reymundo? Hän ei voi tehdä mitään.

Tämä on sinun Isäsi. Hän, joka loi kaiken yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Tulen Halaamaan ja Suukottamaan sinua; sinua ja kaikkia sinun ystäviäsi. Sillä Minä tiedän että hekin rakastavat Minua kaikesta sydämestään. Minä tiedän, mitä heidän mielessään on, heidän sydämissään, ja Minä tiedän että heilläkin on vaikeaa, mutta Minä suojelen heitä, sillä hekin ovat Minun, kaikki.

Taivaan Rakkaudella, Poikani Rakkaudella, Pyhän Hengen Rakkaudella, Rakkauden Rakkaudella, Isäsi Rakkaudella, Minä kerron sinulle näitä asioita. Pieni Poikani, lepää, nuku, ja Minä herätän sinut niin että voit mennä kirkkoon. Lepää. Minä tiedän että sinä olet väsynyt, kaikkien niiden tuntien takia joina olet työskennellyt tietokoneellasi Minun vuokseni. Tulen kutsumaan sinua toisena päivänä toiseen aikaan poikani, nuku ja lepää.

 

 

263. Raymond Aguilera - Profetia 14. Tammikuuta 1993 Espanjaksi sekä kielillä.

Tiedätkö mitä poikani, tiedätkö mitä; Minä aion näyttää sinulle Maailman. Minä aion näyttää sinulle kaiken, koko Maailman, kaiken mitä tapahtuu, kaiken mitä tulee tapahtumaan, Huulillani, Silmilläni, Minä aion näyttää sinulle Maailman. Avaa silmäsi ja korvasi, ja kirjoita alas kaikki mitä sinulle kerron. Kirjoita se alas selkeästi ja suoraan, niin kuin Minä sanon, Jumalan tavalla.

Paholainen tulee tulemaan ja paholaisella tulee olemaan kaikkien niiden voima jotka ovat pahoja, niiden, joiden silmät ja hampaat ovat kohdistetut Poikani Ruumiin suuntaan. Hänellä on kaikki paha kohdistettuna Poikani Ruumiin suuntaan. Hän on vihainen. Sillä Poikani Huijasi kaikkea sitä mikä oli kuollut. Hän avasi maan ruumisarkun. Hän avasi kaiken sen mikä oli kuollut. Sen takia paholainen on vihainen. Sillä Hän avasi kaiken Taivaan kaikille Enkeleille, kaikille Karitsoille, kaikille Siemenille, kaikille Hyville. Hän avasi Oven ja nyt Jumalan tapa on kaikkien niiden edessä jotka haluavat kuulla Jumalan Sanaa. He pelastuivat. Paholainen on vihainen.

Kirjoita alas kaikki mitä sinulle kerron. Sillä nyt saapuu paholainen hampaineen, nälän kanssa, pommien kanssa, aseiden kanssa. Ja Ranskassa hän aloitti niiden ihmisten kanssa jotka johtavat Ranskaa. Kuulkaa Minua! Katsokaa Valtiota, Ranskan Maata, sillä koira on irti Ranskassa. Poikani kirjoita se alas. Ihmiset jotka johtavat Ranskaa tulevat kaatumaan. Sillä he kuulivat paholaisen sanan. Ja he pitivät kuulemastaan ja he toimivat paholaisen sanan mukaan, ne, jotka johtavat Ranskan Maata.

Kuule Minua! He tulevat kaatumaan. Sillä paholainen ei välitä siitä kuka kaatuu, hän vain työntää heidät kumoon. Katso, kaikki se mitä Ranskan Maassa tulee tapahtumaan, Pommin suhteen, Ranskan Papereiden suhteen, ne ovat alkaneet, asiat, joista sinulle kerron. Sillä kaikki jotka näyttelevät taistelussa, kaikki on jo valmiiksi kirjoitettu. Heillä on osansa niin kuin teatterissa. He tulevat näyttelemään osansa erittäin hyvin. Kuulitko Minua, Reymundo? Kaikilla ihmisillä on osansa ja he osaavat ne hyvin.

Kohdista katseesi suoraan Isääsi, yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Me tulemme näyttämään sinulle Maailman asioita, asioita jotka tulevat tapahtumaan, ja tapoja joiden mukaan ne tulevat tapahtumaan. Tämä on sinun Isäsi kaiken sen Rakkaudella mikä on Hyvää, kaiken sen kanssa mikä on Taivaasta. Tämä on sinun Isäsi. Kirjoita kaikki alas Jumalan Tavalla. Sinä olet Minun Silmäni, Minun Huuleni, eikä kukaan voi pysäyttää Jumalan Sanaa. Tämä on teidän Isänne. Hän, joka loi kaiken Sanansa kanssa, Pyhän Hengen kanssa. Avatkaa silmänne. Avatkaa silmänne Poikani. Tämä on teidän Isänne. (kielet)

Itke, Itke Reymundo, haluan sinun Itkevän. Haluan sinun Itkevän Maailman puolesta. Haluan sinun Itkevän kaiken sen puolesta, mikä on Minun, kaiken sen puolesta mikä on Puhdasta. Haluan sinun Itkevän Taivaan Kyynelillä. Haluan sinun Itkevän. Haluan sinun Rukoilevan ja haluan sinun Itkevän kaikella sillä mikä on Hyvää, kaiken sen kanssa mikä on Kristuksesta, kaiken kanssa mikä on Pyhästä Hengestä, kaiken sen kanssa mikä on Isästä. Loppu on saapunut. Varustaudu, varustaudu Reymundo, tee itsesi vahvaksi. Tee itsesi vahvaksi Taivaan kyynelillä. Varustaudu Pieni Poikani, Rakkaani.

Tämä on sinun Isäsi. Hän, joka loi kaiken, Taivaan, Maailman, Tähdet, sen mitä kosketat, sen mitä näet, kaiken, yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Kerro veljillesi ja siskoillesi jotka lukevat Raamattua. Käske heidän Varustautua Jumalan Sanalla. Käske heitä tekemään itsensä vahvoiksi. Käske heitä seisomaan Poikani Jeesuksen Kalliolla ja sano heille etteivät he liikahtaisi siitä, ja käske taistelemaan Poikani Sanan avulla, Pyhän Hengen Sanan avulla, Minun, Isän, Sanan avulla; käske niitä, jotka lukevat Raamattua Jumalan Voimalla.

Kerro heille Reymundo, niille jotka lukevat Raamattua. Kerro heille Reymundo, Jumalan tavasta. Näytä heille Jumalan Sana sen avulla mitä kirjoitat, sen avulla mitä näet, mitä uneksit. Kuule Minua Reymundo, kirjoita. Kirjoita alas kaikki Jumalan tavalla, Isäsi, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa, ja Varustaudu ja Rukoile ja Paastoa ja Itke, sillä kaikki se veri tule kohtaamaan tätä Maailmaa. Me tapaamme Taivaassa poikani ja Minä tulen Halaamaan sinua, ja Suukottamaan sinua huulille sillä sinä teit niin kuin Minä käskin, Jumalan tavalla. Kuulitko Minua, Reymundoni? Minä tulen Halaamaan sinua.

 

 

262. Raymond Aguilera - Profetia 13. Tammikuuta 1993 klo 9:22, Espanjaksi.

Päivä on saapunut, se on saapunut. Päivä jolloin Maailman täytyy herätä. Sillä Päivämäärä josta teille Raamatussa kerroin on täällä. Avatkaa Sateenvarjonne. Avatkaa se, sillä sade on tulossa. Taivaasta tulee satamaan Liekkejä. Avatkaa Sateenvarjo. Kuulitteko Minua, Poikani ja Tyttäreni? Arkkunne vasara on saapunut. Kuilun arkku on saapunut. Vasara, joka tulee sulkemaan teidän arkkunne, on saapunut.

Yhdysvaltojen Sota tulee tulemaan. Maailman Sota. Se on saapunut. Avatkaa silmänne. Avatkaa korvanne. Kyynelillä, Minä kerron teille totuuden. Tämä on teidän Isänne, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Yhdysvaltojen Sota Maailman kanssa on saapunut. Teidän täytyy pukea Taisteluvarustus yllenne joka päivä, jokaisen päivän jokaisena hetkenä.

Niillä, jotka himoitsevat Poikani Ruumista, heillä on osansa. Heidän kielensä roikkuvat ulkona. Heidän silmänsä ovat kohdistuneet paholaisen nälällä Poikani Ruumiiseen. Tehkää itsenne vahvoiksi. Tutkikaa Raamattua. Kertokaa kaikille jotka haluavat kuulla Poikani Sanaa.

Sillä Yhdysvaltojen Sota Maailman kanssa on saapunut, Veren kanssa, päättäväisyyden kanssa, josta teille toisissa Profetioissa kerroin. Katsokaa, Poikani ja Tyttäreni, tulevat Päivät tulevat olemaan hyvin vaikeita. Päivät jotka ovat silmienne edessä, nenänne edessä.

Tulee olemaan ruumiita, niiden ruumiita, jotka kuolivat. Poikani Ruumiin ruumiita. Lasten ruumiita, kaiken saastaisen ruumiita, ruumiita, jotka maailma tulee syömään paholaisen hampailla. Katsokaa kelloanne. Teidän kellonne tulee kertomaan teille. Se tulee kertomaan teille että aika on saapunut. Sillä teidän Jumalanne ei Valehtele.

Kärsimyksen Päivä, kuoleman Päivä, Sodan Päivä Maailman kanssa, veljien ja siskojen kanssa, Sota isien kanssa, Sota äitien kanssa. Se on saapunut, luodit, pommit, lentokoneet, laivat, sotilaat, Yhdysvaltojen voimalla, paholaisen voimalla, kaiken sen voimalla mikä on saastaista.

Kuulkaa Minua! Kuulkaa Minua! Kuulkaa Minua! Tämä on teidän Isänne, haluan teidän etsivän veljiänne, siskojanne kaduilta. Kuulitteko Minua, Poikani ja Tyttäreni? Teidän täytyy etsiä kaikkea sitä, mikä on puhdasta, kaikkea mikä on hyvää, kaikkea mikä on teidän Jumalastanne, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Tämä on teidän Isänne.

Kuulitteko Minua? Haluan teidän kokoontuvan koteihin ja rukoilevan ja rukoilevan ja rukoilevan ja rukoilevan. Sillä nyt saapuu lentokoneet, nyt saapuu sotilaat. Poikani ja Tyttäreni teidän täytyy tehdä itsenne vahvoiksi sillä Päivä ja Päivämäärä on siinä teidän nenänne edessä. Vasaran Päivä, vasaran, joka tulee asettamaan naulat paikoilleen teidän arkkuunne jos te ette herää ja näe mitä tapahtuu Jumalan asioiden suhteen, paholaisen asioiden suhteen.

Varustautukaa, Varustautukaa, rukoilkaa ja rukoilkaa ja rukoilkaa polvillanne kunnes ette pysty kävelemään, kunnes ette pysty puhumaan kyynelienne johdosta Jumalaa kohtaan. Sillä Päivä josta teille Raamatussa kerroin, on saapunut. Kirves, kirves on siinä kurkkunne edessä. Kuulitteko Minua, Poikani ja Tyttäreni?

Etsikää veljiänne kaduilta. Etsikää kaikkia niitä jotka haluavat kuulla Jumalan Sanaa, kyynelillä Minä kerron teille totuuden. Te tulette pelästymään jos ette ole päässeet Raamattuun sisälle, Poikani Jeesuksen Ruumiiseen sisälle. Etsikää Minua. Etsikää Minua ja Minä näytän teille Taivaan asiat, Maailman asiat. Sillä Minä haluan kaikkea sitä, mikä on Puhdasta, kaikkea mikä on Hyvää, kaikkea sitä mikä on Minun, Minä Suojelen! Sillä Minä luen sydäntä, teidän henkenne sydäntä.

Kuunteletteko Poikani ja Tyttäreni? Tämä on teidän Isänne. Isä joka loi kaiken, Maailman, Tähdet, Taivaan, teidän ruumiinne, kaiken Minä loin, kaiken mitä kosketatte, kaiken mitä kuulette, kaikki on teidän Isästänne, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa. Minä kerron teille totuuden Taivaan kyynelillä, Poikani kyynelillä, Pyhän Hengen kyynelillä.

Minä Rakastan teitä kaikesta Sydämestäni, mutta teidän täytyy tehdä niin kuin Minä sanon. Syökää Ehtoollista. Juokaa Poikani Verta. Etsikää veljiänne ja siskojanne, ja paastotkaa, ja rukoilkaa, ja rukoilkaa. Sillä Päivä josta Raamatussa kerroin, on saapunut. Tehkää itsenne vahvoiksi, se on saapunut. Tämä on teidän Isänne Taivaan kyynelien kanssa, kaiken sen kyynelien kanssa mikä on Hyvää, mikä on Puhdasta, mikä on Jumalasta.

Kuulkaa Minua! Kuulkaa Minua! Etsikää Poikaani, Jeesusta. Kuulitteko Minua? Avatkaa silmänne. Avatkaa korvanne. Se on saapunut, Poikani ja Tyttäreni, Päivä jolloin Minä tulen puhdistamaan kaiken likaisen, kaiken mikä ei ole Minun. Älkää sanoko etten kertonut teille. Sillä Minä kerroin teille Raamatussa että tulisin informoimaan teitä Jumalan asioista. Sillä te ette ole Orpoja, te olette Minun! Ja nyt kun te olette Minun Käsissäni, kukaan ei voi ottaa teitä sieltä pois.

Minä kerron teille tämän Sydämelläni. Minä kerron tämän teille Huulillani. Minä kerron tämän teille kaiken sen Rakkaudella, mitä Minulla on. Te olette Minun! Te olette Minun Käsissäni enkä Minä aio hylätä teitä. Sillä kaikki mikä on Minun, tulee elämään Taivaassa, mutta ainoastaan se mikä on Puhdasta, mikä on Hyvää. Kuulitteko Minua, Poikani ja Tyttäreni?

Minä kerron teille kaiken mikä on vilpitöntä, kaiken mikä on hyvää. Tehkää itsenne vahvoiksi ja rukoilkaa kyynelillänne Jumalallenne, ja katukaa kaikkea sitä mikä on likaista, kaikkea sitä mikä on Maailmasta. Sillä nyt saapuu vasara naulojen kanssa arkkuja varten. Kuulkaa Minua! Kuulkaa Minua! Poikani, Tyttäreni, Rakkaudella, Kyynelillä, Minä kerron teille Totuuden. Tämä on teidän Isänne, yhdessä Pojan, ja Pyhän Hengen kanssa.

 

 

261. Raymond Aguilera - Näky 10 Tammikuuta 1993, klo 9:26 aamulla.

Rukouksen aikana kirkossa näin Golden Gate Sillan ja ydinräjähdyksen joka laukesi lähellä Siltaa.