Raymond Aguileran profetiat

Väärä profeetta

Raymond Aguileran profetiat – Väärä profeetta

Tämä sivu pdf-muodossa.

 

60. Raymond Aguilera - Profetia 25 Toukokuuta 1992.

Joten kuunnelkaa ja varokaa Väärää Profeettaa joka saapuu hyvin pian. Arvioikaa ja Tuomitkaa, sillä hän pettää monia sekä vanhurskaita, että väärämielisiä Jumalan Lapsia. Sillä Väärä Profeetta tulee tekemään sen mikä Raamatussa ennen syntymäänne sanottiin. Siis kuunnelkaa, kuunnelkaa Taivaassa olevaa Isäänne, sillä aika on tullut, hetki on säädetty, se päivä ja kuukausi saapuu hyvin nopeaa vauhtia. Joten, Lapseni, teille on kerrottu, teitä on varoitettu, älkää tehkö niinkuin maailma tekee. Sillä jos te teette niinkuin maailma tekee, te päädytte joutomaalle ikuisiksi ajoiksi. Sillä teidän Isänne rakastaa teitä, ja haluaa johdattaa teidät Rauhaan ja levollisuuteen ikuisiksi ajoiksi, mutta teidän täytyy tehdä se itse. Sillä Minä tulen ainoastaan hyväksymään ne jotka itse haluavat olla hyviä ja rehellisiä. Sillä Minä en ole Jumala, joka pakottaisi teitä tulemaan luokseni, sillä rakkaus ei pakota, rakkaus ei vaadi, rakkaus on antamista.

 

 

70. Raymond Aguilera - Profetia lauantaina 30 Toukokuuta 1992.

Sillä te tiedätte joitakin asioita Raamatusta, niin kuin Poikani ylösnousemuksen, ja toisen tulemisen, mutta minä kerron teille yksityiskohtia, omaksi eduksenne. Sillä tämä Koettelemusten aika tapahtuu, niin kuin Raamatussa on ilmoitettu.

Koko Saksa tulee yhdistymään. Venäjä kootaan uudestaan, se järjestäytyy uudelleen. Väärä Profeetta nousee Lähi-Idästä, ja hän liittoutuu Pedon kanssa määrättynä hetkenä. Tämä Lähi-Idästä tuleva Väärä Profeetta tulee käyttämään Saatanan Voimaa harhauttaakseen. Hän tulee tekemään Ihmeitä. Hän tulee tekemään asioita joita te tulette pitämään ihmeellisinä ja mahtavina.

Varoitan teitä nyt, Päätelkää, Arvioikaa jokaista Profetiaa parhaan kykynne mukaan, älkää tuomitko. Sillä te ette ymmärrä, sillä Henki Maailmaan teitä ei Liha aina pysty käsittämään. Vaikka jokin ei olisikaan epäaitoa, se ei silti tarkoita että se on totta. Ainoa tapa jolla teillä tulee olemaan minkäänlaisia mahdollisuuksia, on perehtymällä Raamattuun ja lukemalla sitä ja opiskelemalla. Jotkut niistä Ihmeistä jotka jo ovat tapahtuneet, tulevat tapahtumaan, ja toiset, joista on kerrottu, tulevat toteutumaan. Sillä te tulette elämään sen ajan läpi, te tulette näkemään kun nämä asiat tapahtuvat. Olen aina varoittanut Kansaani ennen loppua. Sillä Minä rakastan teitä kaikkia.

 

 

71. Raymond Aguilera - Profetia 1 Kesäkuuta.

Sillä se minkä Minä sanon, tulee tapahtumaan ilman minkäänlaisia muutoksia. Antikristus ja Väärä Profeetta tulevat ilmaantumaan määrättynä hetkenä ja heidän tappionsa tulee täsmälleen niin kuin Minä sen ilmoitin.

 

 

74. Raymond Aguilera - Profetia perjantaina 5. Kesäkuuta 1992.

Peto aikoo yrittää säikyttää Kristuksen Ruumiin. Hänellä tulee olemaan valmis Suunnitelma Kristuksen Ruumiin Eliminointia varten. Pedon kumppanit tulevat kerääntymään Väärän Profeetan ympärille. Sillä Väärä Profeetta kehittää Juonen jossa Kristillisyyden Uskottavuutta ja Paikkansapitävyyttä Vähätellään. Ja tämä Suunnitelma, tai Määräys joka pannaan toimeen, panee liikkeelle Pedon perimmäisen päämäärän, absoluuttisesta Vallasta, ilman miltään taholta tapahtuvaa estämistä.

Sillä Pedon kontrolli tulee itseltään Saatanalta Väärän Profeetan kautta, joka neuvoo ja ohjaa Hullua Miestä. Minä vien päätökseen sen mitä Raamatussa ilmoitin määrätyllä hetkellä, sillä Rahajärjestelmän romahdus tulee tapahtumaan. Sillä maailman ensimmäinen tuleminen on toteutunut kun Öljy ja Kaupankäynti Kontrolloivat Maailmaa, Taivaallinen Isäntä tulee ohjaamaan Sotaa joka tulee muuttumaan voimakkaaksi kun Yhteiskunnan rakenne sortuu.

 

 

75. Raymond Aguilera - Profetia lauantaina 6 Kesäkuuta 1992.

Herhiläinen tulee kasvamaan voimassaan Japanissa, kun se kehittää Ydinvoima-aseita. Sillä vanhurskaus tulee kohtaamaan vastarintaa sinä päivänä jolloin Väärä Profeetta lumoaa Japanilaiset, sillä Saatanan Voima on jumala, Väärä Profeetta, jolla koko Maailmaa tullaan hallitsemaan.

 

 

92. Raymond Aguilera - Profetia maanantaina 15 Kesäkuuta 1992.

En aio kertoa teille hetkeä tai päivää jona Poikani saapuu ottamaan teidät mukaansa, mutta sen teille kerron, että sota raivoaa voimakkaana ja kauhistuttavana Taivaissa aina siitä päivämäärästä lähtien. Sota raivoaa Maapallolla, ja samaan aikaan Henkimaailmassa. Te tulette huomaamaan että asiat muuttuvat. Jotkut asiat tulevat muuttumaan hyvin nopeasti. Toiset hyvin hitaasti, mutta ne tulevat pelästyttämään teidät, mellakat, riidat isän, pojan, vaimon ja tyttären välillä. Ihmiset tulevat olemaan hermostuneita. Luonnonkatastrofeja tulee tapahtumaan epätavallisina aikoina ja epätavallisissa Paikoissa.

Nämä ovat lopun Synnytystuskia. "Kun viikunapuun lehdet muuttuvat," Se merkitsee lopun alkua sille minkä tunnette tai olette tunteneet. Sillä Pedon merkki on käsillä. Väärä Profeetta on käsillä. Merkit kaikesta siitä mitä Raamatussa kerrottiin alkaa toteutua silmienne edessä. Jos ette ole Sanassa ette edes näe sitä. Joten sanon teille Kristittyni, Pyhäni, te lähestytte nopeasti vaivan aikoja.

 

 

110. Raymond Aguilera - Profetia 25 Kesäkuuta 1992.

Hetki on Käsillä. Se päivä tulee olemaan ihmeellinen ja juhlallinen päätös Poikani pitkään ja odotettuun paluuseen. Enkelit jotka ovat taistelleet Taivaan Sodassa ovat innoissaan ja odottavat kärsimättöminä uusia saapuvaisia. Joten varokaa Väärää Profeettaa, Antikristusta sekä Pedon Palvomista.

 

 

114. Raymond Aguilera - Profetia 26 Kesäkuuta 1992.

Kun varis raakkuu aamulla, tulee olemaan tämän planeetan ensimmäisen ahdistuksen aika. Kaukoidän maassa, kun väärä profeetta käyttää väärää sanaa jonka paholainen hänelle antoi Häpäistäkseen ja Pilkatakseen Kaikkivaltiasta Jehovaa. Sillä Voima, ja Kirkkaus, ja Kunnia kuuluvat Jehovalle, ja yksin Jehovalle. Eikä Jehova tule sallimaan Nimeänsä Pilkattavan millään tavalla, tai muodolla, milloinkaan, sillä ruukku ei milloinkaan, missään olosuhteissa, kerro ruukuntekijälle mitä tämän pitäisi tehdä.

 

 

211. Raymond Aguilera - Profetia 17 Syyskuuta 1992.

Kuunnelkaa, "Se mitä Minä sanon tulee toteutumaan siten kuin Jumalan Puhuttu Sana sen sanoo." Arkki tulee tulemaan määrättynä aikana. Jeesus Kristus Nasaretilainen tulee tulemaan määrättynä aikana. Hirmumyrskyt, maanjäristykset, peto, tähdet, väärä profeetta, kaikki tulee menemään Jehova Jumalan Sanan mukaan, yhdessä Jeesus Kristus Nasaretilaisen ja Pyhän Hengen kanssa. Ei yksikään Minun Tahtoni Sana, ei ainutkaan Kirjain tule menemään ohi ilman että se toteutuisi. Sillä Minun Puhuttu Sanani ei mene vasemmalle eikä oikealle. Se on Välitön. Se on Vanhurskas. Se on Totuus.

 

 

220. Raymond Aguilera - Profetia 2 Lokakuuta 1992, klo 21:40 illalla, Englanniksi.

...

Liitonarkki tullaan asettamaan Pyhäkköön. "Kun Viikunapuun Lehdet muuttuvat." Liitonarkki tullaan asettamaan paikalleen. " Kun Viikunapuun Lehdet muuttuvat." Sillä antikristus ja väärä profeetta tulevat pilkkaamaan Isä Jehovaa. Herjaukset tulevat olemaan anteeksiantamattomia. " Kun Viikunapuun Lehdet muuttuvat." Liitonarkki tullaan asettamaan Pyhäkköön.

...

Muistakaa etten koskaan tule hylkäämään teitä. En koskaan jätä teitä kärsimysten ja koetusten keskelle. Sillä minä rakastan teitä. Älkää koskaan unohtako että "Minä rakastan teitä." Tehkää itsenne vahvoiksi. Tehkää itsenne viisaiksi. Sillä pedon Päivä on täällä, väärän profeetan Päivä, Tuomion Päivä, Uuden Maailman Synnytystuskat, Uuden Alun. "Minä rakastan teitä. Poikani rakastaa teitä. Pyhä Henki rakastaa teitä."

...

 

 

269. Raymond Aguilera - Profetia 23 Tammikuuta 1993 klo 13:22, Englanniksi.

Niin Ray, hetki, joka teille aikaisemmissa Profetioissa paljastettiin, pedon hetki, se tullaan asettamaan asemaansa. Kokous johon peto vastikään osallistui, oli täydellinen menestys. Kaikki kovakuoriaiset jotka kokoukseen osallistuivat, olivat hyvin iloisia, he riemuitsevat. Sillä ruoka jota he söivät, oli paholaisesta. Tällä hetkellä he ovat tyytyväisiä syömäänsä ateriaan. Tämän maailman Madot tulevat enenemään, lisääntymään, julkitulo maailmalle tulee kohdistumaan kun peto (?).

Se mitä tapahtuu on, että peto paljastaa suuren suunnitelman. Tämän oman älykkyytensä julistuksen, joka varsinaisesti muodosti liiton hänen ja paholaisen välille. Lentokoneet tulevat lentämään, kovakuoriaiset tulevat rakentamaan, taivaalla tulee satamaan, ja maailman huomio tulee kohdistumaan väärään suuntaan. Sillä peto tulee manipuloimaan tiedotusvälineitä sellaiseen suuntaan joka on vastakkainen Jumalan Sanalle. Se mikä tulee olemaan oikein, on itse asiassa väärin, ja se mikä tulee olemaan väärin, on itse asiassa oikein.

Maailman tiedonvälitys tulee olemaan puolueellista, tulee olemaan pedosta, ja peto on Saatanan kontrolloima. Joten älkää olko nopeita tuomitsemaan. Sillä se mikä on valkoista tulee olemaan mustaa, ja se mikä on mustaa tulee olemaan valkoista. Olkaa hyvin varovaisia Lapseni, Karitsani, Lampaani. Sillä monet tulevat tulemaan petetyiksi, ja moni tulee lankeamaan. Sillä pedon toiminta on kaiken pahan toimintaa.

Lukekaa Raamattua, opiskelkaa, pysykää keskittyneinä, pysykää vireinä. Sillä jotkut teidän NIIN KUTSUTUISTA SUURMIEHISTÄNNE työskentelevät vihollisen hyväksi. Älkää antako pettää itseänne. Keskittykää Jeesus Kristus Nasaretilaiseen, Isäänne Jehovaan, ja Pyhä Henki tulee opastamaan teitä, ja ohjaamaan teitä. Muistakaa Sanani, se mikä kuulostaa kauniilta, mikä kuulostaa oikealta, saattaa olla väärin.

Sillä tämän maailman, tämän planeetan tiedonvälitys tulee vahvistamaan Saatanan sanan, pedon kautta, tämän järjestön kautta. Väärä profeetta tulee aloittamaan kampanjansa joukkotiedotusvälineiden kanssa. Hän tulee aloittamaan planeetan arvojärjestelmän muuttamisen, ja kohdistamaan sen Antikristuksen suuntaan.

Kuunnelkaa tarkkaan, hyvin, hyvin tarkkaan mitä tiedotusvälineissä sanotaan. Sillä he tulevat käyttämään hyväkseen tiedotusvälineitä tuhotakseen vanhurskaat, tuhotakseen Jumalan Sanan. Keskittykää Raamattuun, Roomalaiskirjeeseen, Aikakirjoihin, Efesolaiskirjeeseen, Ilmestyskirjaan, Heprealaiskirjeeseen, ja viimeistelkää se Evankeliumeilla, Jumalan Sanalla, Poikani Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen, yhdessä Pyhän Hengen, ja Isän, Jehova Jumalan, kanssa. Olkaa varovaisia Lampaani. Olkaa varovaisia Siemeneni. Sillä se mitä kuulette, se mitä luette, sillä se mitä tämän maailman tiedonvälityksessä näette, tulee olemaan korruptoitunutta. Väärä profeetta on paikalla. (kieliä)

Katsokaa taivaalle. Katsokaa taivaalle. Taivaalla tulee näkymään merkki. Katsokaa taivaalle Lapseni. Te tulette näkemään ihmeitä. Te tulette näkemään ihmetekoja. Te tulette näkemään, ja tuntemaan, ja aistimaan kuinka Pyhän Hengen Läsnäolo työskentelee planeetalla. Teidän Isänne ei hylkää teitä. Muistakaa Se! Jeesus Kristus Nasaretilainen ei koskaan hylkää teitä. Muistakaa se! Pyhä Henki ei koskaan hylkää teitä. Muistakaa se! Tapahtuipa mitä hyvänsä keskittykää Jumalaanne. Pysykää vahvoina, rakastakaa toinen toistanne, auttakaa toinen toistanne, ja teidän käy hyvin. (kieliä)

Katsokaa taivaalle. Katsokaa taivaalle, ja te tulette näkemään, ja te tulette tietämään, että Jehova ei Valehtele. (kieliä)

 

 

1174. Profetia - Raymond Aguilera 3. Kesäkuuta 1998 klo21:15.

Soita kelloa! Soita kelloa!

Aika on täällä yhdistää pyhät.

Soita kelloa!

Sillä edessänne oleva tuho tulee olemaan uskomaton; tulee olemaan suora; tulee olemaan asian ytimeen!

Soita kelloa! Soita kelloa!

Sillä hetki ja päivä on määrätty.

Soita kelloa! Soita kelloa!

Pimeys tulee peittämään planeetan, kun kuu ja aurinko ovat linjassa, toinen toisensa edessä tuona ajan hetkenä.

Soita kelloa! Soita kelloa!

Hetki ja päivä on täällä.

Soita kelloa! Soita kelloa!

Jos rakastatte elämäänne, tulette menettämään sen.

Soita kelloa! Soita kelloa!

Jos vihaatte elämäänne, tulette löytämään sen.

Soita kelloa! Soita kelloa!

Jokainen päivä, joka kuluu, tulee olemaan siunaus.

Soita kelloa!

Sillä on tulossa päivä, jolloin siunaukset tulevat loppumaan. Kuulitteko tarkasti, mitä Minä olen sanonut? Tulkaa! Avatkaa Raamattunne ja lukekaa alusta loppuun. Lukekaa jokainen Sana! Muistakaa niin paljon kuin voitte! Sillä helppo elämä, helpot päivät tulevat jättämään teidät. Tulette tuntemaan itsenne tyhjiksi. Tulette tuntemaan itsenne avuttomiksi, jos ette lue Raamattua alusta loppuun.

Muistakaa antikristus.

Muistakaa väärä profeetta.

Muistakaa teidän arkkivihollisenne, Saatana, paholainen. Jolla on myrkkyhampaansa teidän kaulallenne kohdistettuna, haluna nuolla teidän vertanne.

Muistakaa Raamattu.

Muistakaa Minun Poikani, Jeesus Kristus Nasaretilainen. Sillä päivät, jotka tulevat kohtaamaan tätä pientä planeettaa, ovat pahimmat mitä ihminen on koskaan nähnyt.

Muistakaa! Loppu on edessänne.

Muistakaa kymmenen neitsyttä.

Muistakaa vartiotorni.

Muistakaa siemenet, jotka putosivat hyvään maahan.

Muistakaa kaikki, mikä on edessänne! Sää tulee muuttumaan enemmän. Enemmän ihmisiä tulee kuolemaan maanjäristyksissä, sään muutosten kautta.

Muistakaa muutoksen synnytyskivut.

Muistakaa Minun lapseni, Minä en tule koskaan hylkäämään teitä, mutta profetian täyttymys on tulossa lähelle. Paholaisen huomion kohde tulee selkeämmäksi tulevina vuosina, mutta muistakaa mitä tahansa tapahtuu, Minä olen teidän kanssanne.

Muistakaa kylvää siemeniä! Kylväkää siemeniä!

Muistakaa sinapinsiemen. Muistakaa sinapinsiemen.

Auttakaa niitä, jotka apua kaipaavat. Huolehtikaa sairaista. Huolehtikaa haavoittuneista. Keskittäkää silmänne, korvanne, sydämenne, ja henkenne ainoastaan kohti Minun Poikaani, Jeesusta Kristusta Nasaretilaista. Tällä tavalla te tulette löytämään pelastuksen. Tulette löytämään Minut, Jehovan. Sillä ihminen tulee tuottamaan pettymyksen teille. Sillä ihminen vie teidät läpi leveän portin. Monet tulevat etsimään Minua. Monet eivät tule löytämään Minua. Menkää läpi kapeasta portista. Se voi olla kuoppainen. Se voi olla vaikea. Mutta pelastus on käden ulottuvilla. Tuokaa Ruumis yhteen ja auttakaa toinen toistanne Kristuksen Rakkaudella, Jeesuksen Rakkaudella, Pyhän Hengen Rakkaudella, mikä merkitsee Jehovan Rakkautta.

Tehkää itsenne vahvoiksi! Tehkää itsenne rohkeiksi! Olkaa radikaaleja Jeesukselle! Olkaa vakaita! Olkaa vanhurskaita! Olkaa puhtaita! Kaikki tulee menemään hyvin.

Muistakaa Minä rakastan teitä! Muistakaa Minä rakastan teitä! Muistakaa Minä rakastan teitä!

Minun Poikani, Jeesus Kristus Nasaretilainen, tulee olemaan oikeana aikana; oikeassa paikassa; Pyhän Hengen Voimalla. Yrittäkää ja yrittäkää ja yrittäkää olla puhtaita, vanhurskaita. Tehkää parannus synneistänne. Ja Minä tulen tekemään loput! (loppu)

 

 

1190. Profetia - Raymond Aguilera 16. Elokuuta 1998 klo 8:30.

Vastauksena Bill Stonehamin rukouspyyntöön Australian puolesta.

Herra sanoi:

Voimat, jotka ovat tulevat kauempaa pohjoisesta kuin Indonesiasta. (loppu)

Sitten Herra sanoi:

"Varokaa väärää ristiä! Sillä väärä risti tulee dominoimaan, kontrolloimaan sitä mikä on vanhurskasta, mikä on Jumalasta. Muistakaa Arkki tullaan asettamaan määrättynä hetkenä. Hypätkää Arkkiin, jos haluatte pelastaa itsenne! Sillä hetki ja aika ovat nopeasti lähestymässä kohti antikristuksen ajan alkua. Sillä maailma ei ole nähnyt sellaista terroria, maailma ei ole nähnyt sellaista väkivaltaa, maailma ei ole nähnyt sellaista pahuutta ennen kuin antikristus ottaa vallan. Muistakaa nämä Totuudet ja Vanhurskaat Sanat, Jehovan Sanat, Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen Sanat, Pyhän Hengen Sanat!

Sillä kun antikristus laukaisee ansan, se tulee olemaan lopun alku. Muistakaa Arkki, muistakaa antikristus, muistakaa Kymmenen Neitsyttä. Muistakaa, että LOPPU ON EDESSÄNNE – Saatanan voima ja kosto tulee kontrolloimaan, tulee likvidoimaan, tulee hallitsemaan, tulee tuhoamaan planeetan, pois siitä mistä tunnette sen tänään. Kirjekuori tulee sinetöimään Joulukuun 6:na, vuonna joka tullaan paljastamaan, kun väärä profeetta ennustaa ja vakiinnuttaa paikkansa maailmassa ja Saatanan pahuuden alueellisen hengen valtakunnassa. Muistakaa minun Sanani! Laittakaa ne sydämiinne, sillä väärällä profeetalla on avain syvyyteen ja tätä avainta hän pitää kaulassaan riippumassa sydämensä yllä."

Espanjaksi:

Minä olen, Minä olen, Minä olen, Minä olen. (loppu)

 

 

1619. Profetia - Raymond Aguilera 4. Toukokuuta 2001 klo21:15.

...

Olkaa vahvoja! Olkaa rohkeita! Sillä Jumalan Voima tulee Hänen Lampaittensa, Hänen Karitsojensa päälle. Älkää huolehtiko siitä, että elättekö vai kuoletteko te. Huolehtikaa siitä – että pääsette Taivaaseen. Paholainen on valmiina; hänen koneistonsa on jo pyörimässä. Hänen työntekijänsä tekevät ylitöitä. Voima tulee loppumaan. Raha tulee loppumaan. Öljy tulee loppumaan. Myrskyt tulevat, kuumaa ja kylmää äärimmäisyyteen. Muistakaa Minun Sanani – Tähti on tulossa. Antikristusta ollaan valmistamassa. Väärää profeettaa ollaan valmistamassa.Väärä profeetta tekee taikuuttaan jo nyt. Paholainen ei hukkaa yhtään aikaa organisoimalla, manipuloimalla, tappamalla ja tuhoamalla kaikkea mikä on vanhurskasta.

...