Tuula Salminen - profetia - 15.8.1995

Lopun ajan Saul ja Daavid

 

Katso, lapseni minä puhun sinulle seurakunnasta lopunajassa. Se on ollut minulla tiedossa alussa asti ja se on kätketty minun sanaani ja minä avaan sinun ymmärryksesi käsittämään sen, löytämään minun salaisuuteni, aarteet pimeyden kätköistä, sillä tämä aika on paha ja se pahuus nousee ja se kasvaa, se ei lopu ennen kuin minä ilmestyn ja asetan kaiken paikoilleen lupausteni mukaan, kirjoitetun sanani mukaan.

Katso mitään ei tapahdu yli minun kirjoitusteni ja sen tähden minä annan minun omieni löytää kun he etsivät, annan ymmärryksen lisääntyä heille ja avaan heidän sydämensä, vahvistan heidät vastaanottamaan minun ilmoitukseni, varoitukseksi kaikille minun omilleni, sillä minun tahtoni on, että kaikki kuulevat minun ääneni pimeydessä, keskellä vankeutta ja taistelua, sillä nyt on sota syttynyt taivaissa ja katso, taivaan sotajoukot ovat tulossa teidän avuksenne vahvistamaan teitä, jotka seisotte kupeet vyötettyinä totuuteen, joilla on rakkaus totuuteen, sillä totuus voittaa, totuus tekee vapaaksi, se ei pala tulessakaan, vaikka kaikki muu palaa. Jeesus on totuus, Sana on totuus ja Sana ei katoa vaikka kaikki muu katoaa.

Katso, Saulin viha on syttynyt, Saulin kateus kalvaa hänen mieltään eikä hän sitä pakoon pääse. Avaan sinun silmäsi näkemään, mitä on kätkettynä Saulin ja Daavidin väliseen sodankäyntiin keskenään ja myös heidän joukkojensa välillä.

Ymmärrä ja käsitä: Saul on esikuva Lusiferista, niin kuin hänellä alussa oli valtaa ja voimaa, kauneutta ja viisautta niin oli myös Saul päätänsä pitempi muita, hän oli Jumalan puolella, mutta tahtoi pitää itsellään jotain mitä hänelle ei oltu säädetty. Saul ei tuhonnut kaikkea, mitä Jumala oli käskenyt vihkiä tuhon omaksi ja niin minun Henkeni poistui hänestä hänen tottelemattomuutensa tähden. Niinkuin Lusifer karkoitettiin taivaasta hänen ylpeytensä tähden niin Saulinkin ylpeys esti häntä tekemästä totista parannusta kapinastaan, kateudestaan ja vihastaan Daavidia kohtaan, joka oli syytön, joka ei ansainnut hänen vihaansa.

Saul joutui pahan hengen valtaan, se vaivasi häntä, eikä se lopettanut ennenkuin Daavid soitti hänelle. He olivat sodassa toisiansa vastaan, Saul ja Daavid, eikä Daavid ymmärtänyt Saulin vihaa, he söivät saman kuninkaan pöydässä mutta Saulin kateus ja murha-aikeiden tähden Daavid joutui pakenemaan Saulin vihaa, kätkeytymään kallioluolaan ja erämahan, kuitenkaan Daavid ei tappanut Saulia vaikka hänellä olisi ollut siihen valta, vaan armahti häntä, sillä hän uskoi Saulista hyvää. Elämänsä ratkaisevalla hetkellä kun Saul olisi tullut katumuksessa kääntyä Jumalan puoleen, hän teki oman valintansa ja kääntyi noitavaimon puoleen ja sen tähden menehtyi omaan valintaansa, omaan miekkaansa.

Tässä on ymmärrys, tämä on kuva lopunajan seurakunnasta. Vainot lähtevät sinun omiesi keskeltä, sinun veljiesi ja sisariesi joukosta. He ovat niitä, jotka kerran ovat olleet palavia palvelleet minua ja minä olen armoittanut heitä ja varustanut lahjoillani, he ovat saaneet maistaa minun hyvyyttäni, mutta ajan kuluessa, erilaisten kiusausten ja maallisten houkutusten keskellä eivät ole tahtoneet luopua kaikesta, vaan oman mielensä mukaan ovat pitäneet kiinni omista unelmistaan ja toiveistaan ja sen tähden jääneet paikoilleen, he jatkavat omassa voimassaan, eivätkä ratkaisevalla hetkellä luovuta omastaan ja käänny minun puoleeni, vaan kääntyvät alkeisvoimien puoleen omaksi kadotuksekseen.

He näkevät monien sisarien ja veljien kulkevan heidän ohitseen, sillä minä olen nostanut monia kuuliaisia palvelijoitani, antanut armolahjani ja siunannut heitä, ja he kulkevat voitosta voittoon ehyellä sydämellä ja aralla omallatunnolla minun edessäni. Sen tähden on syttynyt sota, syttynyt viha ja kateus sivuun jääneiden sydämissä niitä kohtaan, jotka tänä päivänä kulkevat minun tahdossani, julistavat puhdasta evankeliumia ja nöyrällä mielellä kysyvät neuvoa minulta, eikä lihalta ja vereltä, sillä se ei mitään hyödytä.

He näkevät että minun Henkeni on vuodatettu heidän päällensä ja sydämessään ymmärtävät kulkeneensa omalla kohdallaan ohi minun tahtoni, käsittävät hyljänneensä minut sentähden, ettei heillä ollut rakkautta totuuteen, hinta on ollut liian kova, portti on ollut liian ahdas käydä sisälle. Ja niinkuin Daavid pakeni Saulia, niin joutuvat myös minun omani pakenemaan sitä vihaa, joka lähtee tottelemattomien keskeltä, ulkopuolelle leirin, he pakenevat kalliolle, Kristus kalliolle, perustukselle, joka kestää ja kantaa.

Sillä katso, minä olen teidän kaikkien kanssanne, jotka olette valinneet oikean tien, ahtaan portin, siitä me menemme, yhdessä. Niinkuin minä kuljin Daavidin kanssa, varjelin hänet viholliselta, mutta varjelin myös satuttamasta kättänsä viholliseen, sillä minä olen heidän tuomarinsa ja niin olen teidän tuomarinne, niin minä varjelen myös teidät.

Sen tähden minä sanon teille te minun palvelijani: Tänä päivänä minä olen teidän kanssanne niinkuin olin Daavidin kanssa ja vahvistan teitä ja varustan teidät viisaudella, ymmärryksellä ja taidollisuudella, puen voimalla korkeudesta käymään sotaa kaikkia vihollisen joukkoja vastaan ja minä annan teidän voittaa heidät sillä minä olen teidän kanssanne.

Katso, minä olen valinnut teidät, sen sotajoukon, jolla voitetaan, te olette minun ja te menette ja teette ne teot, jotka minä olen säätänyt tapahtuvaksi pelastukseksi monille. Sillä vielä on paljon niitä, joita minä kutsun, jotka minä pelastan. Työtä on paljon, elo on kypsynyt ja minä Herra teidän Jumalanne lähetän teidät kokoamaan viljaa minun aittoihini ja minun sotajoukkoni ja enkelini ovat teidän kanssanne. Ja tietäkää, että kaiken taistelun yläpuolella on risti, minun rakkaan poikani Jeesuksen Kristuksen risti, se on voiton merkki ja sen merkin yli ei ole muuta merkkiä eikä sen nimen yli ole muuta nimeä annettu, ei ole muuta kuin Jeesuksen veri, voittaneen uhrikaritsan veri ja se kestää ikuisesti ja te olette voittajan puolella. Pukeutukaa totuuteen, valkeuteen, rakkauteen, laupeuteen ja uskollisuuteen minun poikani Jeesuksen veren kautta ja te näette, että teidän kanssanne on Iankaikkinen Jumala, eikä toista ole.