Raymond Aguileran profetiat

Menestysteologia

  

Raymond Aguileran profetiat – Menestysteolgia

Tämä sivu pdf-muodossa.

708. Raymond Aguileralle annettu Profetia ja Näky 23 Maaliskuuta 1995.

Profetia Benny Hinn:istä.

Varoitin sinua kerran! Kadu tai Menehdy! Näin sanoo Jehova, Jeesus Kristus Nasaretilainen ja Pyhä Henki.

Näky:

Saman rukouksen aikana, jolloin sain Profetian Benny Hinn:istä, Herra näytti minulle oikean käden, joka piteli jotakin, mikä näytti hätävaloammukselta ja valoammus sytytettiin.

Huomautus:

Noin kolmekymmentä minuuttia myöhemmin Herra sanoi minulle:

"Älä anna Benny Hinn:in missään olosuhteissa koskea sinuun fyysisesti tai ravistaa kättäsi."

Minä sanoin Herralle, "Mitä jos hän ojentautuu koskettamaan minua ilman minun suostumustani? Olen nähnyt hänen tekevän niin muille ihmisille. Suojeletko sinä minua? Sillä minulla ei ole aavistustakaan siitä mitä on tekeillä."

Herra oli hiljaa eikä vastannut. Joten minä rukoilin Isä Jehovalta suojelusta, (että mitä ikinä Benny Hinn:issä on, pysyisi hänen päällään eikä se tapahtuisi minulle) Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen Nimessä.

 

 

771. Raymond Aguileralle annetut Näky ja Profetia 12 Heinäkuuta 1995.

Olin juuri saanut valmiiksi vastaukset muutamiin sähköpostiviesteihin eräälle veljelle Herrassa, joka kyseli Benny Hinn Profetiasta (# 708). Lähetettyäni hänelle kommenttini ja pidettyäni Ehtoollista ja rukoiltuani, ajattelin Benny Hinniä ja Herra näytti minulle hautakiven. (loppu)

 

 

Huomautus:

Rukoilin Herralta opastusta pitäisikö minun laittaa näkemäni Kirjaan ja nettiin.

Profetia:

Herra sanoi, "Laita! Sillä ihmisen tahto on tehdä ihmisen tahdon mukaan." (loppu)

Huomautus:

Minä kysyin Herralta jos se mitä Hän sanoi koski minua.

Profetia:

Herra sanoi, "Ei! Minä puhun ihmisen kirkosta!" (loppu)

 

 

775. Raymond Aguileralle annettu Näky 14 Heinäkuuta 1995.

Ylistyksen ja hartauden aikana aloin rukoilemaan Benny Hinnin puolesta ja Herra näytti minulle näyn.

Näky:

Näky Valkoisista, Aaltoilevista Kukkuloista, ja pienestä, mustasta marmorikuulasta, joka pyöri ylös ja alas kukkuloita pitkin. (loppu)

 

 

787. Raymond Aguileralle annettu Näky 30 Heinäkuuta 1995.

Herra näytti minulle pienen, pyöreän pallon, ja Hän oli asettanut sen peukalonsa ja etusormensa väliin ja pyöritteli sitä edestakaisin sormiensa välissä, aikaansaaden painetta palloon.

Sitten Hän sanoi, "Tällaisen paineen aion panna Benny Hinnin päälle." (loppu)

 

1557. Profetia - Raymond Aguilera 22. Lokakuuta 2000.

Minä tulen iskemään Kenneth Copelandin maahan hänen omilla sanoillaan. Hän on kietonut oman kielensä oman kaulansa ympäri. Maasta hän tuli ja maahan hän tulee palaamaan. Mikä häpeä! Mikä häpeä! Joten sanoin sen, Jehova.

Näky:

Sitten minä näin liskolta näyttävän eläimen nielevän miehen pää edellä.

Profetia:

Sitten Herra sanoi, "Älä pelkää lähettää ulos tätä profetiaa, Reymundo. Sillä Minä olen sinun kilpesi nyt ja iankaikkisesti."

 

 

 

1661. Profetia - Raymond Aguilera 14. Marraskuuta 2001 klo 8:37.

Näky:

Katsoin Creflo Dollaria ja hänen Kristillistä televisio-ohjelmaansa, hän oli saarnaamassa rahasta ja Raamatusta ja muista tällaisista asioista. Herra näytti minulle näyssä kuinka savua ja tulta tuli hänen takkinsa takaa. Savu ja tuli näytti demoniselta, sitten savu ja tuli katosivat. (loppu)

Profetia:

Leima (stamp=leima, postimerkki), leima, leima tulee saapumaan. Avatkaa silmänne ja katsokaa taivasta. Nähkää kivien putoavan. Nähkää maan järkkyminen. Nähkää kotienne tuhoutuminen. Muistakaa leima! Muistakaa leima!

Siellä oli kerran pieni Karitsa. Karitsa oli keskittynyt. Karitsa oli kuuliainen. Karitsa uhrattiin. Karitsa nousi ylös. Tämä oli alku. Sitten tämä Karitsa tuli takaisin Isän voimalla ja koston kiivaudella. Tämä oli loppu, pahuuden loppu, hyvyyden ja vanhurskauden alku, mutta se ei ollut täysi alku tai täysi loppu, sillä siellä on viimeinen loppu. Kaiken sen viimeinen loppu, mikä on tunnettua ihmiselle, ja viimeisen uuden maailman ja uuden taivaan alku. Asiat vaikuttavat monimutkaisilta, mutta kaikki on Isän Jehovan Käsissä, Pojan Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen ja Pyhän Hengen Käsissä.

Te kuulette näiden saarnaajien, saarnaavan rahasta. Saarnaamassa pelastusta rahan kautta. Saarnaamassa parantumista rahan kautta. He saarnaavat Taivaasta rahan kautta. Joka toinen sana, mikä tulee heidän suustaan, on rahasta ja velasta. Tämä on paholaisen merkki! Jos te olette Kristuksen Ruumiissa, ja ette näe tätä – teillä on ongelma! Sillä te olette menossa alas leveällä polulla, Saatanan polulla. Olitte te uskomatta Minua tai Uskotte Minua, kummassakin tapauksessa, lopputulos tulee olemaan tulinen paikka teille paholaisen ystävien kanssa, näitten saarnaajien ystävien kanssa, jotka saarnaavat rahasta, varallisuudesta. He kaikki tulevat olemaan samassa paikassa. Sen ei ole väliä, kuinka hyvin he saarnaavat sanaa. Sen ei ole väliä kuinka nokkelia he ovat heidän kokouksissaan, heidän kokoontumisissaan. Minä tulen leimaamaan heidät niin kuin teen kärpäselle. Jokainen, joka korruptoi, jokainen joka vääntelee Jumalan Sanaa omien tarkoitusperiensä mukaan, tullaan leimaamaan ulos. Nämä Sanat ovat kovia. Nämä Sanat ovat teräviä. Nämä Sanat ovat suoria. Nämä Sanat ovat tosia.

Tie Taivaaseen on tämä; ensiksi lukekaa Raamattua, ottakaa Ehtoollista, auttakaa lähimpiä ihmisiänne teidän veljiänne ja sisarianne Kristuksen Ruumiissa rakkaudella ja vanhurskaudella, sydämen puhtaudella, koska te rakastatte Isäänne Jehovaa, Jeesusta Kristusta, ja Pyhää Henkeä. Monet teistä ajattelevat, että nämä Sanat eivät merkitse mitään. Olkoon niin! Olkoon niin! Mutta ne jotka ovat yrittämässä, jotka ovat taistelemassa, jotka ovat etsimässä Isää, Jeesusta Kristusta Nasaretilaista, ja Pyhää Henkeä, kuunnelkaa näitä tosia ja uskollisia Sanoja. Tie Taivaaseen on rakkauden kautta, sen kautta että autatte ja etsitte Isää jokaisella tavalla, mitä Hän teiltä pyytää. Teidän tehtävänä on totella, rakastaa ja huolehtia teidän lähimmistä veljistänne ja sisaristanne. Muistakaa kaksi suurta käskyä "Rakastakaa Isäänne koko teidän sydämellänne, mielellänne ja sielullanne. Ja Rakastakaa lähimmäistänne niin kuin itseänne."

Asiat tulevat kuumenemaan tällä planeetalla, tässä maailmassa. Teillä on vielä aikaa, vaikka loppu on täällä. Valmistakaa itsenne taisteluita varten. Valmistakaa itsenne auttamaan lähimmäistänne. Maailman asiat ovat muuttumassa, jotkut hyvin hitaasti, jotkut hyvin nopeasti. Ihmiset alkavat kuolemaan. Ihmiset alkavat löytämään Jumalan. Monet ihmiset ovat tulossa vihaiseksi. Monet ihmiset ovat vain murehtimassa. Monet ihmiset ovat peloissaan, mutta Minun täytyy valitettavasti sanoa, että tämä on vain alkua. Asiat tulevat menemään huonommiksi. Tämän takia Minä haluan Laumani lukevan Raamattua alusta loppuun ilman väliin jättämisiä. Auttakaa teidän lähimmäistänne. Totelkaa Isäänne Jehovaa, Jeesusta Kristusta, ja Pyhää Henkeä.

Monet teistä olette juoksemassa näiden pastorien perässä, jotka ovat prameita, ja Karismaattisia ja joilla vaikuttaa olevan vastaukset kaikkeen. Varokaa Minun Lapseni, varokaa Luciferia, hän on hyvin ovela. Sillä Minä tulen keräämään yhteen kaikki nämä pahat pastorit, kaikki nämä paholaisen petokset, laitan heidät Kassiin ja heitän tämän Kassin tuliseen kuiluun – käännän Minun Selkäni ja kävelen pois. Se tulee olemaan näin yksinkertaista. Sillä teidän Isänne Jehova on väsynyt johtajiin, jotka harhaanjohtavat Laumaa millä tahansa tavalla, millä tahansa keinolla, millä tahansa muodolla. Nämä eivät ole turhia sanoja. Nämä ihmiset uskovat, että heillä on voima. He uskovat, että heidän puhumisensa merkitsee jotain, koska ihmiset kuuntelevat heitä. Mutta nämä ihmiset eivät ole sanomassa Jehovan Sanoja, Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen Sanoja Pyhän Hengen Voiman kautta, sydämensä rakkauden kautta Jumalaansa kohtaan. He tulevat löytämään itsensä tästä pienessä Laukussa.

Ihmisen kirkko on niin korruptoitunut, että siellä ei ole yhtään paikkaa, mihinkä Minä voisin lähettää Minun Lapseni ja tuntea rauhaa siitä, että heille syötettäisiin vanhurskautta, Minun Sanani totuutta. Mutta siellä on paikkoja, joissa he saavat pieniä paloja vanhurskautta. Mikä häpeä! Mikä häpeä! Mikä häpeä! Sillä kuinka ihmisellä on tämä taipumus tuhota, häiritä, ajaa omaa asiaansa Jumalan asioilla. Joskus ihmiset kuolevat. Joskus ihmiset vain tulevat harhaan johdetuiksi, mutta se on kaikki tulossa loppuun. Sillä Jumalan Voima on Jumalan Voima ja Hän antaa sen sille, jolle Hän haluaa. Mutta paholaisen voima annetaan ilmaiseksi jokaiselle koska tahansa. Minun Laumani tulee tietämään Minun Sanani. Kun he kuulevat Minun Sanan, heidän sydämensä lämpenee, se elpyy, se tulee eläväksi. Koska totuus polttaa heidän sydämissään alas heidän sielujensa syvyyteen asti. Mutta muistakaa, siellä on lampaita ja siellä on susia lampaitten vaatteissa jokaisessa kirkossa, jokaisessa tilanteessa. Mikä häpeä! Mikä häpeä!

Minä rakastan teitä Minun Lapseni, mutta jos te ette ole tuossa vartiotornissa, jos teillä ei ole öljylamppunne valmistettuna ja valmiina, jos te ette ole kapealla tiellä, te olette vaikeuksissa. Muistakaa Minun Sanani. Lukekaa Raamattua. Opiskelkaa sitä. Tämä on teidän Isänne Jehova, Jeesus Kristus Nasaretilainen, ja Pyhä Henki antamassa teille vähän viisautta päivistä, jotka ovat tulossa. Muistakaa – varokaa kirkon johtajia. Sillä heidän sydämensä ei ole oikea Jumalan edessä. (loppu)

 

 

 

1665. Profetia - Raymond Aguilera 6. Joulukuuta 2001 klo 9:10.

Maatessani sängyssä ja tuijottaessani kattoa, Creflo Dollar tuli mieleeni ja Minä kysyin Herralta, "Miksi kaikki nämä ihmiset seuraavat Creflo Dollaria? Hänen opetuksensa ovat kaukana oikeasta."

Sitten Herra sanoi, "Viimeisinä päivinä ihmiset haluavat, että heidän korviaan kutitetaan!"

Sitten Herra antoi minulle seuraavan sananpaikan:

2 Tim. 4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

 

 

 

1814. Näyt - Raymond Aguilera 7. Maaliskuuta 2005 klo 19:15.

Michael soitti minulle eilen iltana ja pyysi minua katsomaan Dateline ohjelman televisiosta, koska he aikoivat näyttää ohjelman Benny Hinnistä. Joten katsoin sen, ja tänään Eva ja minä puhuimme siitä, mitä me näimme. Sitten minulla oli tunne, että minun pitäisi rukoilla tämän Benny Hinnin Dateline ohjelman takia, ja tämä on se, mitä Herra näytti minulle ja sanoi:

Näky:
Näin suuren kissan, joka näytti kuin karvaiselta leijonalta, kävelemässä. Kaikki mitä voin nähdä, ovat sen liikkuvat jalat.Minä huomasin, että sen oikeassa etujalassa oli erittäin pitkä kynsi (raatelukynsi).

Näky:
Sitten Herra näytti minulle pullon ilman korkkia. Sitten Herra sanoi, ”Pullo ilman korkkia, tulee läikyttämäänkaiken sisältönsä.”

Näky:
Sitten Herra näytti minulle pitkän mustan keihään, mikä oli sidottu alas jonkinlaisilla hihnoilla.

Näky:
Sitten Herra näytti minulle sellaiset jarrulevyt, jotka menevät autoon. Ongelma, mikä näissä jarrulevyissä oli; niissä ei ollut ollenkaan jarrupaloja. Joten ne eivät pystyneet pysäyttämään mitään.

Sitten Herra antoi minulle joitakin Raamatun kohtia.

Lk. 12:18 Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni;

Lk. 12:19 ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'.

Lk. 12:20 Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?'

Lk. 12:21 Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä."

 

Mt. 15:13 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.

Mt. 15:14 Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat."


Lk. 6:39 Hän sanoi heille myös vertauksen: "Eihän sokea voi sokeaa taluttaa? Eivätkö molemmat lankea kuoppaan?

 

Mt. 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Mt. 7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

Mt. 7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. 

Sitten Herra sanoi, ”Niin Minä olen puhunut!” 

Näky:

Sitten Herra näytti minulle Keskiamerikkalaisen laiskiaisen, yhden noista hyvin hitaasti liikkuvista eläimistä, jotka elävät puussa.

 

 

 

1872. Tapahtuma - Raymond Aguilera 17. Marraskuuta 2006.

Rukouksen aikana minä kysyin Herralta, ”Mitä sinä ajattelet Joel Osteenista; Houston, Texasissa olevan Lakewood Kirkon pastorista?”

Herra sanoi, ”Joel Osteen on vauva Kristitty.”

 

1906. Profetia ja Tapahtuma - Raymond Aguilera 3. Tammikuuta 2007 klo 3:16.

Tapahtuma:

Tiistai iltana 2. Tammikuuta 2007 olin katsomassa Benny Hinnin televisio-ohjelmaa, jossa Oral Roberts oli hänen isäntänään. Ohjelman aikana Herran Henki tuli minun päälleni Voimalla ja Jumala sanoi: ”Sokeat johdattavat sokeita!” Päätin olla postittamatta tätä tapahtumaa koska Herra ei käskenyt minun tehdä sitä.

Mutta klo 3:16 aamulla Herra herätti minut ja sanoi minulle, että minun kaksi poikaani, Jason (4v) ja Nathan (2v) pysyivät valveilla liian myöhään. Hän sanoi, ”Reymundo, sinun poikiesi pitäisi olla sängyssä klo 21, viimeistään klo 21:30 mennessä”, ja sitten antoi minulle seuraavan Profetian.

Profetia:

Sinä olit oikeassa Reymundo. Benny Hinn, Oral Roberts – ”Sokeat johdattavat sokeita.” Heidän tulkintansa siemenestä, joka voi siirtää vuoria, on ”rahan siemen.” Rahan siemenellä ei ole mitään arvoa Herralle Jehovalle, Jeesukselle Kristukselle ja Pyhälle Hengelle. Te ette voi ostaa tietänne taivaaseen siemenellä, siemenrahalla. Sen sijaan, että kehottaisivat ihmisiä antamaan heidän sydämensä Jehovalle, Jeesukselle Kristukselle, Pyhälle Hengelle, heidän palvelutehtävänsä on osoitettuna kohti lompakkoa, kohti vanhaa dollaria, mitä tahansa syytä, mitä tahansa tarkoitusta varten mitä he tarvitsevat.

Ihmisten täytyy oppia, että Jumala ei tarvitse siemenrahaa. Hän tarvitsee ihmisten sydämet osoitettuna ja suunnattuna kohti Jumalaa Taivaan Rakkaudella, Jeesuksen Rakkaudella, Pyhän Hengen rakkaudella, Jehovan Rakkaudella. Nämä kaksi miestä ovat niin sokeita. He ilmeisesti eivät ole lukeneet Raamattua niistä kohdista missä sanotaan, minä tein sitä ja minä tein tätä, minä paransin sinun Nimeesi, ja Herra tulee sanomaan, ”Minä en tunne teitä.” Herätkää ihmiset, todellisuuteen! Herran Päivä on täällä! Ihmisen kirkon päivä on ohi. Ylpeys, pöyhkeys, teatterillisuus, tapa puhua täyttääkseen ihmisten taskuja käyttäen Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen Nimeä – on ohi. Jumalan Kosto on suora ja tarkka. Te voitte jatkaa saarnaamista rahasta, dollareista ja nähdä mistä te löydätte itsenne Tuomion Päivänä. Kukaan ei voi ostaa tietä Taivaaseen, Kukaan ei voi myydä Taivasta. Kukaan ei ole suuri, kukaan ei ole kuuluisa Herran Silmissä. Keskittykää Jeesukseen Kristukseen Nasaretilaiseen ja AINOASTAAN Jeesukseen Kristukseen Nasaretilaiseen. Tämä on se missä Voima on, tämä on se missä Kunnia on.

Muistakaa kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, vai pitäisikö Minun sanoa rikas julistaja/pastori/pappi – ja Lasarus. Kun loppu tulee, he tulevat tietämään kuinka TOSIA nämä Sanat ovat. Kaikki Voima ja Kunnia kuuluu Jeesukselle Kristukselle Nasaretilaiselle, kaikki Voima kuuluu Jehovalle, kaikki Voima kuuluu Pyhälle Hengelle. Nämä niin sanotut kuuluisat julistajat, evankelistat, ovat sokaistuneet omasta niin sanotusta maineestaan. Se ei merkitse mitään Herralle Jehovalle, Herralle Jeesukselle Kristukselle, Herralle Pyhälle Hengelle. He ovat kaivamassa kuoppaa itselleen hienoissa vaatteissaan, suurissa taloissaan, etsien kunnian paikkoja jossa istua.

Jumalan Tiet eivät ole ihmisen teitä. Sana on nöyrä, sävyisä, niin kuin lapsi. Ihmisellä ei ole mitään voimaa. Ihminen ei voi parantaa ketään. Ihmiset eivät voi opettaa mitään ellei Pyhän Hengen Voima ole toiminnassa heidän kauttaan. He voivat väittää sitä. He voivat väittää tätä – se ei kuitenkaan tee asiaa todeksi! He eivät vastaanota mitään kunniaa Taivaassa sillä Minä en tunnista, Minä en hyväksy, Minä en tunne heitä. Jokaisella askeleelle jonka te teette kohti teidän Taivaallista Isäänne, kohti Jeesusta Kristusta Nasaretilaista, kohti Pyhää Henkeä – jokaisen täytyy kantaa ristiään nöyrällä hengellä, janoavalla sydämellä, etsien Jeesusta Kristusta Nasaretilaista. Kaikki Voima, kaikki Kunnia, kaikki Valta kuuluu Jehovalle, kuuluu Jeesukselle Kristukselle Nasaretilaiselle, kuuluu Pyhälle Hengelle.

Nämä ihmiset eivät tule ikinä näkemään sitä mitä he ovat kertomassa muille ihmisille löytyvän Taivaasta. He eivät tunne Jehovaa, he eivät tunne Jeesusta Kristusta, he eivät tunne Pyhää Henkeä. Sen ei ole väliä kuinka he sanovat sen, kuinka usein he sanovat sen. Sokeat johdattavat sokeita – ja he kaikki putoavat kuiluun. Nämä Sanat ovat kovat, nämä Sanat ovat asialliset. Nämä ihmiset ovat kehittäneet, taiteenlajina, tavan vakuuttaa ihmisille, että he ovat oikeassa, he ovat totuudessa. Jehova Jumala lukee sydämen, Herra rankaisee, korjaa jokaisen. Tässä ei ole tekosyitä. Tässä ei ole tietä puhua itseään vapaaksi.

Jumalan löytäminen on yksinkertaista ja se on ilmaista. Jumalan Rakkaus on kodittomien, nälkäisten, sairaiden, tarvitsevien Rakastamista. Rukoilkaa ja rukoilkaa ja rukoilkaa. Minä tulen kuulemaan teitä, minä tulen tutkimaan teidän sydämenne ja minä tulen pelastamaan teidät tele-evankelistoilta, paholaiselta, teidän vihollisiltanne. Loppu on edessänne. Etsikää Minun Poikaani Jeesusta Kristusta Nasaretilaista puhtaalla sydämellä, vanhurskaudella, lukekaa Raamattua, nauttikaa Ehtoollista, rakastakaa toinen toistanne, auttakaa toinen toistanne. Teidän aikanne on loppumassa.

(Kielet)

(loppu)

Myöhemmin näky:

Herra antoi minulle näyn variksesta seisomassa mustikkavarvun oksalla syömässä mustikkaa.

 

 

 

 

1912. Profetia ja Näky - Raymond Aguilera 10. Huhtikuuta 2007. 

Näky: 

Minä näin sian, jolla oli rengas nenässään ja nenärengas oli kiinnitetty köydellä seinään. 

Profetia: 

Sitten Herra sanoi, ”Benny Hinn on tämä sika, hän ei pääse pakoon tänä vuonna.”

 

  

 

 

2034. Näky - Raymond Aguilera 31. Tammikuuta 2011 klo 12:53. 

Ennen kuin menin sänkyyn, katsoin kahta tv-evankelistaa kahdella eri televisioasemalla. Ensimmäistä katsoin noin kymmenen minuuttia. Hän oli joku nimeltään Leroy ja jotain; hän väitti olevansa parantaja, ja oli jakamassa parantavaa vettä. Toinen oli Joel Osteen, Lakewood kirkon pastori Houstonissa, Texasissa. Häntä katselin noin 15 minuuttia. Hän oli saarnaamassa menestyskristillisyyttä. Katsottuani tätä, menin sänkyyn ja rukoilin Herraa koskien sitä mitä näin televisiossa. 

Herra antoi minulle näyssä kuivan autiomaan. Voin nähdä tämän kierivän pensaan kulkemassa tuulen mukana kuivan maan päällä. Katsoessani kierivää pensasta, se tuli kohti yksinäistä, hyvin suurta kiveä kuivassa erämaassa. Kun tuuli puhalsi pensasta liikuttaakseen sen tämän suuren kiven ympäri, kivi liikkui lepattavan pensaan eteen, niin ettei se voinut mennä sen ympäri. Tuuli jatkoi puhaltamistaan, yrittäen liikuttaa pensasta suuren kiven ympäri, muttei onnistunut siinä.

Sitten Herra sanoi, ”Joilla on korvat, ne kuulkoon. Joilla on silmät, ne nähköön. Molemmat tulevat putoamaan kuiluun. Tämä tulee olemaan yllätyksen hetki molemmille tv-evankelistoille.”

  

2047. Tapahtuma - Raymond Aguilera 27. Kesäkuuta 2011.

Eilen illalla, minä katselin muutamia minuutteja Joel Osteen Ministries -televisio ohjelmaa. Sitten Herra pyysi minua vaihtamaan kanavaa. Sitten Herra sanoi, ”Tyhjiä sanoja”:

Sitten tänä aamuna rukouksen aikan Herra sanoi, ”Joel Osteen, Barack Obama, Muammar Qaddafi ovat täynnä tyhjiä sanoja. Jehovan, Jeesuksen Kristuksen, ja Pyhän Hengen Sanat ovat Selviä, Teräviä, ja Voimalla osoitettuja”.

2072. Näky - Raymond Aguilera 15. Joulukuuta 2011.

Rukouksen aikana Herran Henki tuli ylleni kun rukoilin Israelin puolesta. Hengessä pystyin näkemään tämän Valkoiselta näyttävän Pilven tulevan alas Jerusalemin vanhaan kaupunkiin. Pilvi otti liikkuvan pyörremyrskyn muodon suppilon muotoisen alaosan menevän alas Jerusalemin portille, jonka Carl ja minä voitelimme viime vuonna. Katsellessani tämän Valkoisen pyörremyrskyn liikkuvan portilta portille, se kasvoi korkealle taivaaseen ja Hengellinen voima voimistui minun toimistossani. Tunsin kuin olisin kohta leijumassa ilmassa. Pystyin näkemään suppilopilven levittäytyvän ulkoavaruuteen asti.

Jonkin ajan kuluttua nähtyäni ja koettuani tämän, Herra lopetti näyn ja antoi minulle kuvan kolmesta miehestä.

Ensimmäinen oli Dr. Mike Murdock.

Toinen kuva oli Joel Osteen.

Kolmas kuva oli Benny Hinn.

Sitten Herra sanoi, "Nämä kolme miestä ovat suuri vitsi Minun Silmissäni ja he tulevat maksamaan tuomiolla.

2078. Profetia - Raymond Aguilera 3. Toukokuuta 2012.

Benny Hinnillä on ollut monia mahdollisuuksia seurata Herraa Jeesusta Kristusta, mutta sen sijaan hän on valinnut seurata hänen jumalaansa, rahaa. Hän tuli tähän maailmaan ilman mitään ja hän tulee lähtemään siitä ilman mitään. Ei ole mitään eroa Bill Maherilla ja Benny Hinnillä. Näin sanoo, Jehova, Jeesus Kristus Nasaretilainen, ja Pyhä Henki.

 

  

 

 

2303. Prophecy – Benny Hinn, Donald Trump 

2303. Profetia - Raymond Aguilera 12. Marraskuuta 2015

Terve poikani, Minä olen mitä oli eilen, Minä olen mitä on tänään, Minä olen mitä tulee olemaan huomenna. Korkki tulla poistamaan viinipullosta ja viini tulee vuotamaan. Kissa on ulkona laukusta etsimässä rottaa. Rotta tulee häviämään sillä veri vuotaa sen kaulasta. 

Profetia: 

Benny Hinn on uroshanhi joka yrittää munia munaa. Hänen palvelustehtävänsä tulee kaatumaan kuin korttitalo. 

Hän kuolee kananmuna naamallaan. 

Näky: 

Sitten näin yhden kukan. 

Profetia: 

Donald Trump on tyhjä pohjaton kaivo. Mikä menee sisään ei koskaan tule ulos.

 

2329. Profetia – Televisioevankelistat, Pastorit

2329. Profetia - Raymond Aguilera 20, Helmikuuta 2016 klo 15:59.

Näky:

Herra antoi minulle näyn, jossa monia ihmisiä käveli ylös tätä korkeaa pyramidia, jossa näytti olevan tuhansia askelmia johtamassa huipulle asti. Minä näin televisioevankelistoja, pastoreita eri tunnustuskunnista, maailman johtajien ja muiden pahojen ihmisten kanssa. Jokaisella oli jonkinlainen demoni johtamassa heitä heidän kaulassaan olevalla köydellä, kun he kävelivät ylös näillä pyramidin askelmilla.

Pyramidin huipulla heidät asetettiin tämän suuren aukon tai kuilun ylle. Sitten näin kuinka heidät revittiin kappaleiksi ja heidän verensä tyhjeni tähän kuiluun tai aukkoon, joka oli pyramidin huipulla.

Profetia:

Minä kysyin, “Herra, mitä on tapahtumassa?”

Herra sanoi, ”Saatanalla on hänen jokapäiväinen uhrattava Uhrinsa. Nämä ovat hänen maailmalliset johtajansa, jotka seurasivat häntä eksyttääkseen maailman ihmisiä satojen vuosien aikana. Tämä on heidän palkkansa Saatanan seuraamisesta. Joku voisi sanoa, 'He ovat Saatanan uhrivuohia oltuaan hyviä ja uskollisia palvelijoita' Loput hänen seuraajistaan ovat tämän kuilun pohjalla. He rakastivat Saatanaa niin paljon, että he myivät sielunsa hänelle.”

Sitten Herra näytti minulle muutamia kuvia muutamista Saatanan televisioevankelistoista ja maailman johtajista. Sitten Herra sanoi, ”Minä näytin näille ihmisille tämän näyn – heidän kuoleman hetkellään.”

Olkoon niin! Olkoon niin! Olkoon niin!

 

                  Adolf Hitler                                    Joseph Stalin

   

                Pol Pot                                       Mao Zedong

   

                         Benny Hinn                                          Joel Osteen

 

                  Creflo Dollar                                             T. D. Jakes